कोष्ठकहरू फेला पार्नुहोस्

दुई वटा संगत कोष्ठकहरूद्वारा बन्द गरिएको पाठ हाईलाइट गर्दछ । । पाठ कर्सरलाई सुरु र बन्द गर्ने कोष्ठकको अगाडि राख्नुहोस् र त्यसपछि यो प्रतिमामा क्लिक गर्नुहोस् ।

Icon Find Parentheses

कोष्ठकहरू फेला पार्नुहोस्

Please support us!