कार्यविधि चरण

म्याक्रो चलाउछ र यसलाई अर्को कार्यविधि पछि रोक्दछ ।

तपाईले यो कमान्ड वाचकमाण्डसंग संयोजन गरि त्रुटीनिवारण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

प्रतिमा

कार्यविधि चरण

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!