एकल चरण

म्याक्रो चलाउछ र अर्को आदेश पछि यसलाई रोक्छ ।

त्रुटिहरू विध्न निवारण गर्न तपाईँले Watch आदेश सँग संयोजनमा यो आदेश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

प्रतिमा

एकल चरण

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!