कल स्ट्याक विन्डो (कलहरू)

कल स्ट्याक ले तपाईँलाई कार्यक्रमको कार्यान्वन गर्ने समयमा कार्यविधी र प्रकार्यहरूको सिलसिला मोनिटर गर्नलाई अनुमति दिन्छ । सबै भन्दा पछिका सूचीको बोलाईएक प्रकार्य र कार्यविधी सँग कार्यविधी र प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!