एकिकृत विकास परिवेश (IDE)

यो सेक्सनले आधारभूत LibreOfficeका लागि एकिकृत विकास परिवेश वर्णन गर्दछ ।

IDE समिक्षा

लाइब्रेरीहरू र मोड्युलहरू संयोजन

The Basic Editor

आधारभूत कार्यक्रम डिबग गर्दा

Basic IDE

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!