LibreOffice आधारभूत शब्दकोश

जब आधारभूत LibreOffice सँग कार्य गर्दा तपाईँले पार गरेर अएको यो शब्दकोशले केही प्राबिधिक सम्बन्धहरूको व्याख्या गर्दछ ।

AppFont Units

Map AppFont units are device and resolution independent. One Map AppFont unit is equal to one eighth of the average character (Systemfont) height and one quarter of the average character width.

URL नोटेसन

URLs (एकरूपता संसाधन स्थान सूचकहरू ) संसाधन जस्तै फाइल प्रणाली भित्रको फाइल, खासगरी सञ्जाल परिबेष भित्र स्थान निर्धारण गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ । एउटा URL मा प्रोटोकल निर्दिष्टकर्ता, एउटा होस्ट निर्दिष्टकर्ता र एउटा फाइल र मार्ग निर्दिष्टकर्ता सम्मिलित हुन्छन:

protocol://host.name/path/to/the/file.html

जब वेब पृष्ठहरू निर्दिष्ट गरेको बेलामा धेरै जसो साझा रूपमा प्रयोग हुने URL इन्टरनेटमा हुन्छ । उदाहरणमा प्रोटोकलका लागि http, ftp, वा फाइल. यो फाइलजब फाइलहरूलाई स्थानिय फाइल प्रणालीमा सन्दर्भ गरिन्छ, प्रोटोकल निर्दिष्टकर्ता प्रयोग हुन्छ ।

"URL संकेतले केहि विशेष वर्णहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन। यसका लागि अन्य वर्णहरूलाई परिवर्तन गरिन्छ वा इनकोडिङ गरिन्छ।/ एक पाथ विभाजकको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। उदाहरणका लागि, "Windows संकेत"मा लोकलहोस्टमा रहेको फाइल C:\Users\alice\Documents\My File.odt URL संकेतमा file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt लेखिन्छ।

ट्विपहरू

A twip is a screen-independent unit which is used to define the uniform position and size of screen elements on all display systems. A twip is 1/1440th of an inch or 1/20 of a printer's point. There are 1440 twips to an inch or about 567 twips to a centimeter.

दशमलव बिन्दु

नम्बरहरू रूपान्तरण गर्दा, दशमलब र हजारौ विभाजकहरू निर्धारण गर्नका लागि प्रणालीको स्थानिय सेटिङहरू आधारभूत LibreOffice ले प्रयोग गर्दछ ।

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

मापन एकाइ

आधारभूत LibreOffice भित्र एउटा तरीका परामिति वा एउटा गुण अपेक्षित सूचना एकाइले तथा इन्टिजर वा बिना कुनै एकाइको लामो इन्टिजर अभिव्यक्ति वा क्यारेक्टर स्ट्रिङमा सूचीकृत एकाइ तोक्न सक्ने छ । यदि कुनै एकाइ तरीकालाई पास गरेन भने कागजात प्रकार सक्रिय गराउनका लागि परिभाषा गरिएको पूर्वनिर्धारित एकाइ प्रयोग गर्न सकिन्छ । यदि नाप एकाइमा सूचीकृत गरेका क्यारेक्टर स्ट्रिङमा परामिति पास भयो भने पूर्वनिर्धारित सेटिङ बिर्सन सक्नुहुन्छ । पूर्वनिर्धारित कागजात प्रकारका लागि - (कागजात प्रकार) - सामान्य अन्तर्गत सेट गर्न सक्नुहुन्छ।

रङहरू

आधारभूत LibreOffice भित्र, रङहरू लामो इन्टिजर मानको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । रङिन क्वेरीको फिर्ताहुने मान पनि प्राय लामो इन्टिजर मानमै हुन्छ । जब गुणहरू परिभाषित गरिन्छ, रङहरू तिनीहरूको RGB सङ्केत प्रयोग गरेर निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ जुन चाँही RGB प्रकार्य प्रयोग गरि लामो इन्टिजर मानमा रूपान्तरण हुन्छ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!