Access2Base

Access2Base भनेको के हो?

Access2Base म्याक्रोसको एक लिब्रेअफिस बेसिक पुस्तकालय (व्यवसाय वा व्यक्तिगत) अनुप्रयोग विकासकर्ता र उन्नत प्रयोगकर्ताहरूको लागि हो। यो "लिब्रेअफिस म्याक्रोस र संवाद" मा भण्डारण गरिएको एक पुस्तकालय हो।

The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice Base application, but also from any LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.

Access2Base द्वारा प्रदान गरिएको एपीआई मानक यूएन्ओ एपीआई (एपीआई = अनुप्रयोग प्रोग्रामिङ इन्टरफेस)को तुलनामा अधिक संक्षिप्त, सहज र सिक्न सजिलो छ।

चेतावनी प्रतिमा

पुस्तकालय अनलाईनमा दस्तावेज गरिएको छhttp://www.access2base.com


लागू गरिएका म्याकहरूमा यी समावेश छन्:

 1. एक सरल र एक्स्टेन्बल एपिआइ को लागीफोर्म्स्,संवादहरूकन्त्रोल्स् माइक्रोसफ्ट एक्सेस् वस्तु मोडेलको साथ समान हेरफेर

 2. डाटाबेसको पहुँचको लागि एपीआई तालिका , क्वेरी, रेकोर्डसेटअनि क्षेत्र वस्तुहरू

 3. a number of actions with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions,

 4. the DLookup, DSum, ... database functions,

 5. the support of the shortcut notations like Forms!myForm!myControl

in addition

 1. a consistent errors and exceptions handler,

 2. facilities for programming form, dialog and control events and

 3. the support of both embedded forms and standalone (Writer) forms.

Compare Access2Base with Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Please support us!