Spor endringer Verktøylinje

Inneholder kommandoene som er tilgjengelige for å spore endringer i filen din.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Vis - Verktøylinjer - Spor endringer.


Vis spor endringer

Viser eller skjuler registrerte endringer.

Ikon Vis endringer

Vis endringer

Ta opp endringer

Sporer hver endring som gjøres i gjeldende dokument etter forfatter og dato.

Ikon ta opp endringer

Ta opp endringer

Forrige opptak av endringer

Ikon Forrige opptak av endringer

Forrige opptak av endringer

Neste opptak av endringer

Ikon Neste opptak av endringer

Neste opptak av endringer

Aksepter opptak av endringer

Ikon Aksepter opptak av endringer

Aksepter opptak av endringer

Avvis opptak av endringer

Ikon Avvis opptak av endringer

Avvis opptak av endringer

Aksepter alle opptak av endringer

Ikon Aksepter alle opptak av endringer

Aksepter alle opptak av endringer

Avvis alle opptak av endringer

Ikon Avvis alle opptak av endringer

Avvis alle opptak av endringer

Aksepter opptak av endringer og velg den neste

Ikon Aksepter opptak av endringer og velg den neste

Aksepter opptak av endringer og velg den neste

Avvis opptak av endringer og velg den neste

Ikon Avvis opptak av endringer og velg den neste

Avvis opptak av endringer og velg den neste

Administrer endringer

Godta eller avslå registrerte endringer.

Ikon Administrer opptak av endringer

Administrer sporing av endringer

Kommentar

Setter inn en kommentar rundt den valgte teksten, presentasjonslysbildet, tegnesiden eller ved gjeldende regnearkmarkørposisjon.

Ikon Sett inn kommentar

Sett inn kommentar

Sett inn sporendringskommentar

Skriv inn en kommentar for den registrerte endringen.

Ikon Sett inn kommentar for sporing av endringer

Sett inn kommentar for sporing av endringer

Beskytt endringer

Forhindrer en bruker fra å deaktivere postendringer-funksjonen, eller fra å godta eller avvise endringer med mindre brukeren oppgir et passord.

Ikon beskytt endringer

Beskytt endringer

Sammenlign Dokumenter

Sammenlign dokumentet med et annet du velger. Innholdet i det valgte dokumentet vil bli markert som slettet i dialogvinduet som åpnes. Du kan sette innholdet i den valgte filen inn i det gjeldende dokumentet ved å velge de slettede elementene du vil bruke. Dette gjøres ved først å trykke Forkast, og deretter Sett inn.

Ikon Sammenlign dokumenter

Sammenlign dokumenter

Slå sammen dokumenter

Importer endringer som er gjort i kopier av det samme dokumentet inn i det originale dokumentet. Endringer som er gjort i bunnteksten, toppteksten, rammer og felt ignoreres. Like endringer slås automatisk sammen.

Ikon flett dokumenter

Slå sammen dokumenter

Supporter oss!