For å bruke denne funksjonen …

Velg Sett Inn - Flere Brytninger


Flere Brytninger

Undermeny med ekstra rad, kolonne og sidebrytninger

Sett inn Manuelle Radbrytninger

Manuelle Radbrytninger Ikon

Avslutter den aktuelle linjen og flytter teksten til høyre for markøren til neste linje uten å skape et nytt avsnitt.

Omstartsstedet spesifiserer hvor neste linje skal starte etter et linjeskift.

Sett inn Kolonnebrytninger

Manuelt Kolonnebrytnings Ikon

Setter inn en manuell kolonnebryting (i en flerkolonneoppsett) og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste kolonne. En manuell kolonnebryting er angitt med en kant øverst i den nye kolonnen som ikke skrives ut.

tip

Sett inn et kolonneskift gjennom å trykke +Shift+Enter


Manuell Brytning

Manuelt Brytnings Ikon

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

Supporter oss!