For å bruke denne funksjonen …

Choose Insert - More Breaks


More Breaks

Submenu with additional row, column, and page breaks

Insert Manual Row Break

Manual Row Break Icon

Avslutter den aktuelle linjen og flytter teksten til høyre for markøren til neste linje uten å skape et nytt avsnitt.

tip

You can also insert a line break by pressing Shift+Enter.


Insert Manual Column Break

Manual Column Break Icon

Setter inn en manuell kolonnebryting (i en flerkolonneoppsett) og flytter teksten som er funnet til høyre for markøren til begynnelsen av neste kolonne. En manuell kolonnebryting er angitt med en kant øverst i den nye kolonnen som ikke skrives ut.

tip

Insert a column break by pressing Ctrl+Shift+Enter


Manual Break

Manual Break icon

Setter inn et manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

Supporter oss!