Topptekst og Bunntekst

Denne undermenyen inneholder kommandoer for å legge til og fjerne Topptekst og Bunntekst.

Topptekst

Legger til eller fjerner en topptekst fra sidestilen du velger i undermenyen. Toppteksten legges til på alle sidene som bruker denne sidestilen. I et nytt dokument vises bare sidestilen «Standard» i listen. Andre sidestiler legges til i listen etter hvert som du tar dem i bruk i dokumentet.

Bunntekst

Legger til eller fjerner en bunntekst fra sidestilen du velger i undermenyen. Bunnteksten legges til på alle sidene som bruker denne sidestilen. I et nytt dokument vises bare sidestilen «Standard» i listen. Andre sidestiler legges til i listen etter hvert som du tar dem i bruk i dokumentet.

Supporter oss!