Sett inn Ramme

Denne undermenyen inneholder både en ineraktiv og ikke interaktiv måte å sette inn en ramme på.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Sett inn - Ramme.


Ramme interaktivt

Sett inn en ramme gjennom å tegne den med musepekeren.

Ramme

Setter inn en ramme du kan bruke til å lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

Flytende ramme

Setter inn en flytende ramme i gjeldende dokument. Flytende rammer brukes i HTML-dokumenter for å vise innholdet i en annen fil.

Supporter oss!