Ramme

Denne undermenyen inneholder både en ineraktiv og ikke interaktiv måte å sette inn en ramme på.

Ramme interaktivt

Sett inn en ramme gjennom å tegne den med musepekeren.

Ramme

Setter inn en ramme du kan bruke til å lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

Flytende ramme

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Supporter oss!