Fotnote og Sluttnote

Menyen inneholder kommandoer for å sette inn en fotnote eller sluttnote, med eller foruten ekstar brukerinteraksjon.

Fotnote

Sett inn en fotnote ved skrivermarkørens posisjon uten en advarsel.

Sluttnote

Sett inn en sluttnote ved skrivermarkørens posisjon uten en advarsel.

Fotnote eller Sluttnote

Setter inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet. Notetegnet settes inn ved skrivemerket. Du kan velge om du vil bruke automatisk nummerering eller et selvvalgt symbol.

Supporter oss!