Referanse

En undermeny som tilbyr muligheter til å redigere fotnoter, sluttnoter, indeksoppføringer og bibliografioppføringer.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Rediger - Referanse.

Fra verktøylinjer:

Ikon Referanse

Referanse


Fotnote eller sluttnote

Redigerer det valgte fotnote eller sluttnotemerket. Klikk foran sluttnote eller fotnoten og vleg denne kommandoen.

Indeksoppføring

Redigerer den valgte indeksoppføringen.

Bibliografioppføring

Rediger den merkede litteraturhenvisningen

Supporter oss!