Tekstobjektlinja

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinja Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra lista, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne lista. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Icon Bold

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Icon Italic

Kursiv

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Understreking

Hevet skrift

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Ikon

Hevet skrift

Senket skrift

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Ikon

Senket skrift

Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

Icon Align Left

Venstrejustert

Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene pĂĄ midten av siden.

Icon Centered

Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

Icon Align Right

Høyrejustert

Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linja i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

Icon Justified

Blokkjustert

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Angi den vannrette tekstretningen.

Icon Text direction from left to right

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Angi den loddrette tekstretningen.

Icon Text direction from top to bottom

Tekst ovenfra og ned

Velg alle

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon

Merk alt

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Icon Character

Tegn

Avsnitt

Her kan du angi innrykk, avstander, justering og linjeavstand for det valgte avsnittet.

Icon Paragraph

Avsnitt

Supporter oss!