Tekstobjektlinjen

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinjen Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

Ikon Understreking

Understreking

Hevet skrift

Reduserer skriftstørrelsen på den valgte teksten og hever teksten over grunnlinjen.

Ikon Hevet

Hevet skrift

Senket skrift

Reduserer skriftstørrelsen på den valgte teksten og senker teksten under grunnlinjen.

Ikon Abonnement

Senket skrift

Venstre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens venstre marg.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Sentrert

Sentrerer det(e) valgte avsnittet pĂĄ den omkringliggende containeren.

Ikon Sentrert

Høyre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens høyremarg.

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Justert

Justerer valgte avsnitt(er) til venstre og høyre beholdermarg. Hvis du vil, kan du også spesifisere justeringsalternativene for den siste linjen i et avsnitt ved å velge Format - Avsnitt - Justering.

Ikon Justert

Blokkjustert

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Angi den horisontale tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Angi den loddrette tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra topp til bunn

Tekst ovenfra og ned

Velg alle

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Ikon Velg alle

Merk alt

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Ikon Tegn

Tegn

Avsnitt

Her kan du angi innrykk, avstander, justering og linjeavstand for det valgte avsnittet.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Supporter oss!