Tekstobjektlinjen

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinjen Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pĂĄ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Ikon Understreking

Understreking

Hevet skrift

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Ikon

Hevet skrift

Senket skrift

Reduces the font size of the selected text and lowers the text below the baseline.

Ikon

Senket skrift

Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene pĂĄ midten av siden.

Ikon Sentrert

Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linjen i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

Ikon Justert

Blokkjustert

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Tekst fra venstre til høyre

Angi den horisontale tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra venstre til høyre

Tekstretning fra venstre til høyre

Tekst ovenfra og ned

Angi den loddrette tekstretningen.

Ikon Tekstretning fra topp til bunn

Tekst ovenfra og ned

Velg alle

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Ikon

Merk alt

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Ikon Tegn

Tegn

Avsnitt

Her kan du angi innrykk, avstander, justering og linjeavstand for det valgte avsnittet.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

Supporter oss!