OLE Objektlinje

OLE-objekt-linjen vises når objekter er valgt, og inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Ingen tekstbryting

Plasserer objektet på en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke på sidene.Dette valget er også tilgjengelig under fanen Tekstbryting.

Ikon

Slå av tekstflyt

Tekstbryting

Bryter teksten på alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme. Dette ikonet står for valget Tekstbryting på siden, som du også finner under fanen Tekstbryting.

Ikon

Slå på tekstflyt

Tekstflyt

Plasserer objektet foran teksten.Du kan også oppnå samme effekt via valgene på fanen Tekstbryting.

Ikon

I forgrunnen

Venstrejuster

Justerer venstrekantene til de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres venstre kant av objektet til venstre sidemarg.

Ikon til venstre

Venstre

Midtstill Horisontalt

sentrerer de valgte objektene horisontalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er midten av objektet justert til det horisontale midten av siden.

Ikon Sentrert

Midtstilt

Høyrejuster

Justerer de høyre kantene på de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Impress eller Draw, justeres høyre kant av objektet til høyre sidemarg.

Ikon  til Høyre

Høyre

Toppjuster

Justerer toppkantene av de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er den øvre kanten av objektet justert til den øvre sidemargen.

Ikon Topp

Øverst

Juster loddrett midtstilt

sentrerer de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres midten av objektet til det vertikale midten av siden.

Ikon Sentrert

Midtstilt

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen på siden.

Ikon Bunn

Nederst

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon kantlinjer

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for å åpne verktøylinjen Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ion Linjestiler

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å åpne verktøylinjen for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen på et objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinjen)

Objektegenskaper

Åpner en dialogboks der du kan endre egenskapene til det valgte objektet, for eksempel størrelsen og navnet.

Ikon Objektegenskaper

Objektegenskaper

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst

Anker

Lar deg bytte mellom forankringsalternativer.

Ikon Anker

Anker

Supporter oss!