OLE-objektlinje

VerktÞylinjen OLE-objekt blir vist nÄr et objekt er valgt. VerktÞylinjen inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Ingen tekstbryting

Plasserer objektet pÄ en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke pÄ sidene.Dette valget er ogsÄ tilgjengelig under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ av tekstflyt

Tekstbryting

Bryter teksten pÄ alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme. Dette ikonet stÄr for valget Tekstbryting pÄ siden, som du ogsÄ finner under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ pÄ tekstflyt

Tekstflyt

Plasserer objektet foran teksten.Du kan ogsÄ oppnÄ samme effekt via valgene pÄ fanen Tekstbryting.

Ikon

I forgrunnen

Venstrejuster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Ikon til venstre

Venstre

Midtstill Horisontalt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Ikon Sentrert

Midtstilt

HĂžyrejuster

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Ikon  til HĂžyre

HĂžyre

Toppjuster

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Ikon Topp

Øverst

Juster loddrett midtstilt

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Ikon Sentrert

Midtstilt

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen pÄ siden.

Ikon Bunn

Nederst

Kantlinjer

Trykk pÄ knappen Kantlinjer for Ä Äpne verktÞylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for Ă„ Ă„pne verktĂžylinjen Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ikon

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk pÄ knappen Kantlinjefarge for Ä Äpne verktÞylinjen for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen pÄ et objekt.

Ikon

Linjefarge (pÄ kantlinjen)

Objektegenskaper

Åpner en dialogboks der du kan endre egenskapene til det valgte objektet, for eksempel stþrrelsen og navnet.

Ikon Objektegenskaper

Objektegenskaper

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst sÄ det ligger foran alle andre objekter.

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike mÄter Ä forankre et objekt til dokumentet pÄ.

Ikon Anker

Endre forankring

Supporter oss!