OLE-objektlinje

VerktÞylinja OLE-objekt blir vist nÄr et objekt er valgt. VerktÞylinja inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Ingen tekstbryting

Plasserer objektet pÄ en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke pÄ sidene.Dette valget er ogsÄ tilgjengelig under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ av tekstflyt

Tekstbryting

Bryter teksten pÄ alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme. Dette ikonet stÄr for valget Tekstbryting pÄ siden, som du ogsÄ finner under fanen Tekstbryting.

Ikon

SlÄ pÄ tekstflyt

Tekstflyt

Plasserer objektet foran teksten.Du kan ogsÄ oppnÄ samme effekt via valgene pÄ fanen Tekstbryting.

Ikon

I forgrunnen

Venstrejuster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

Venstre

Midtstill Horisontalt

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

Midtstilt

HĂžyrejuster

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

HĂžyre

Toppjuster

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

Øverst

Juster loddrett midtstilt

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

Midtstilt

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen pÄ siden.

Icon Bottom

Nederst

Kantlinjer

Trykk pÄ knappen Kantlinjer for Ä Äpne verktÞylinja for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for Ă„ Ă„pne verktĂžylinja Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ikon

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk pÄ knappen Kantlinjefarge for Ä Äpne verktÞylinja for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen pÄ et objekt.

Ikon

Linjefarge (pÄ kantlinja)

Objektegenskaper

Opens a dialog where you can modify the properties of the selected object, for example, its size and name.

 Ikon Objektegenskaper

Objektegenskaper

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst sÄ det ligger foran alle andre objekter.

Icon Bring to Front

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Icon Send to Back

Flytt bakerst

Endre forankring

Lar deg bytte mellom ulike mÄter Ä forankre et objekt til dokumentet pÄ.

Icon Anchor

Endre forankring

Supporter oss!