Rammelinjen

Når en ramme er valgt, viser verktøylinjen Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av rammen.

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Tekstbryting av

Plasserer objektet på en egen linje i dokumentet. Teksten i dokumentet vises over og under objektet, men ikke på sidene.

Du kan også velge denne innstillingen på Pakke inn-fanesiden.

Ikon

Slå av tekstflyt

Tekstbryting på

Bryter teksten på alle fire sider rundt kanten omkring objektets ramme.

Dette ikonet representerer Sidepakking-alternativet på Fanesiden Pakking-.

Ikon

Slå på tekstflyt

Tekstflyt

Plasserer objektet foran teksten.

Du kan også definere denne innstillingen på Pakking-fanesiden.

Ikon

I forgrunnen

Venstrejuster

Justerer venstrekantene til de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres venstre kant av objektet til venstre sidemarg.

Ikon til venstre

Venstre

Midtstill Horisontalt

sentrerer de valgte objektene horisontalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er midten av objektet justert til det horisontale midten av siden.

Ikon Sentrert

Midtstilt

Høyrejuster

Justerer de høyre kantene på de valgte objektene. Hvis bare ett objekt er valgt i Impress eller Draw, justeres høyre kant av objektet til høyre sidemarg.

Ikon  til Høyre

Høyre

Toppjuster

Justerer toppkantene av de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, er den øvre kanten av objektet justert til den øvre sidemargen.

Ikon Topp

Øverst

Juster loddrett midtstilt

sentrerer de valgte objektene vertikalt. Hvis bare ett objekt er valgt i Draw eller Impress, justeres midten av objektet til det vertikale midten av siden.

Ikon Sentrert

Midtstilt

Bunnjuster

Midtstill bunnen av objektene langs en loddrett linje. Hvis kun ett objekt er valgt i Draw eller Impress, blir den nederste kanten av objektet justert i forhold til bunnmargen på siden.

Ikon Bunn

Nederst

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon kantlinjer

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for å åpne verktøylinjen Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ion Linjestiler

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å åpne verktøylinjen for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen på et objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinjen)

Bakgrunnsfarge

Trykk for å åpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Rammeegenskaper

Setter inn en ramme du kan bruke til å lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

Ikon Rammeegenskaper

Rammeegenskaper

Flytt fremst

Flytt det valgte objektet fremst så det ligger foran alle andre objekter.

Ikon Flytt Fremst

Flytt fremst

Flytt bakerst

Flytt det valgte objektet bakerst, slik at det ligger bak alle andre objekter.

Ikon Send Bakerst

Flytt bakerst

Anker

Lar deg bytte mellom forankringsalternativer.

Ikon Anker

Anker

Lenk Rammer

Kobler den merkede rammen til neste ramme. Teksten vil automatisk flyte fra den ene rammen til den neste.

Ikon Koble Rammer

Koble rammer

Opphev rammelenkene

Bryter koblingen mellom to rammer. Du kan bare bryte koblingen som går fra den valgte rammen til målrammen.

Ikon Koble fra rammer

Opphev rammelenkene

Supporter oss!