Formellinja

Med Formellinja kan du lage regnestykker som du kan sette inn i et tekstdokument. Trykk «F2» for å vise Formellinja.

Cellereferanse

Viser hvor celleskrivemerket er plassert i tabellen.

Formel

Åpner en undermeny som du kan bruke til å sette inn en formel i en tabellcelle. Plasser markøren i en tabellcelle eller i dokumentet der du ønsker resultatet til å vises. KlikkFormelikonet og velg den ønskede formelen fra undermenyen

Formula icon in Table toolbar

Formel

Avbryt

Tømmer skrivefeltet for innhold og lukker formellinja.

Ikon

Avbryt

Bruk

Overfører innholdet fra skrivefeltet til dokumentet og lukker formellinja. Innholdet i skrivefeltet blir satt inn ved skrivemerket i dokumentet.

Ikon Bruk

Bruk

Formelområde

Lar deg lage en formel ved å skrive den direkte inn, eller ved å trykke på formelknappen for å vise formlene i en undermeny.

Formelområde med formel

Formelområde

Supporter oss!