Linjaler

Linjaler viser størrelsesforholdene til siden, samt posisjonen til tabulatorer, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endre alle disse posisjonene på linjalene ved hjelp av musepekeren.

Du kan dobbeltklikke linjalen for å åpne dialogvinduet Avsnitt og bruke direkte avsnittsformatering på det aktuelle avsnittet eller alle merkede avsnitt.

Sette tabulatorer

På linjalen kan du sette tabulatorer for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musa.

Sette innrykk, marger og spalter

Du kan sette innrykk og marger for dette avsnittet eller alle valgte avsnitt med musa.

Supporter oss!