Forhåndsvis utskrift

Verktøylinjen for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Forhåndsvisning av Enkeltside

Viser én side om gangen i forhåndsvisningsvinduet.

Forhåndsvisning av Enkeltside Ikon

Forhåndsvisning av Enkeltside

Skriv ut forhåndsvisningen

Viser to sider om gangen i forhåndsvisningen. Oddetallssidene blir alltid vist til høyre, og partallssidene til venstre.

Ikon To Siders forhåndsvisning

To siders forhåndsvisning

Forhåndsvisning som bok

Velg for å vise den første siden på høyre side i forhåndsvisningen. Hvis ikke valgt, vises den første siden på venstre side av forhåndsvisningen.

ikon for forhåndsvisning av bok

Bokforhåndsvisning

Forhåndsvisning av Flere Sider Ikon

Velg hvor mange sider som skal vises på en gang. Trykk på pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange rader og kolonner med sider som skal vises.

Ikon Forhåndsvisning av Flere Sider

Flersidersforhåndsvisning

Gå til første side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon første side

Forrige side

Gå tilbake til forrige side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon Forrige side

Forrige side

Gå til spesifikk side

For å gå til en bestemt side i forhåndsvisningen, skriv inn sidenummeret i inntastingsboksen, og trykk deretter Enter.

Neste side

Gå tilbake til forrige side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon Neste side

Neste side

Gå til siste side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Ikon Siste side

Vis mindre

Forminsker slik at du ser mer av dokumentet i mindre størrelse.

Zoom Ut Ikon

Vis mindre

Skalering av forhåndsvisning

Velg hvor mye forhåndsvisningen skal forstørres eller forminskes.

Vis større

Forstørrer visningen av dokumentet for å se det på nærmere hold.

Ikon Zoom Inn

Vis større

Fullskjerm

Viser eller skjuler menyene og verktøylinjene i Writer eller Calc. For å gå ut av fullskjermmodus, klikk på Fullskjerm-knappen eller trykk på Esc-tasten.

Ikon

Fullskjerm på/av (i forhåndsvisningen)

Skriv ut

Åpne dialogboksen Skriv ut.

Skriv ut ikon

Skriv ut

Steng forhåndsvisningen

Avslutt forhåndsvisning.

Lukk forhåndsvisningsikon

Lukk forhåndsvisning

Supporter oss!