Forhåndsvis utskrift

Verktøylinja for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Forrige side

Gå tilbake til forrige side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Icon Previous Page

Forrige side

Neste side

Gå tilbake til forrige side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Icon Next Page

Neste side

Gå til første side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Icon First Page

Gå til siste side i dokumentet. Denne funksjonen kan bare brukes når du har valgt Forhåndsvis side i Fil-menyen.

Icon Last Page

Skriv ut forhåndsvisningen

Viser to sider om gangen i forhåndsvisningen. Oddetallssidene blir alltid vist til høyre, og partallssidene til venstre.

Ikon To Siders forhåndsvisning

To siders forhåndsvisning

Velg hvor mange sider som skal vises på en gang. Trykk på pilen ved siden av knappen for å velge hvor mange rader og kolonner med sider som skal vises.

Ikon

Flersidersforhåndsvisning

Forhåndsvisning som bok

Velg for å vise den første siden på høyre side i forhåndsvisningen. Hvis ikke valgt, vises den første siden på venstre side av forhåndsvisningen.

Bokforhåndsvisningsikon

Bokforhåndsvisning

Vis større

Forstørrer visningen av dokumentet for å se det på nærmere hold.

Vis mindre

Forminsker slik at du ser mer av dokumentet i mindre størrelse.

Skalering av forhåndsvisning

Velg hvor mye forhåndsvisningen skal forstørres eller forminskes.

Fullskjerm

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.

Icon

Fullskjerm på/av (i forhåndsvisningen)

Supporter oss!