Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Sidenummer

Det gjeldende sidetallet vises i dette feltet på statuslinjen. Et klikk åpner "Gå til side", som du kan navigere i dokumentet med. Et høyreklikk viser alle bokmerker i dokumentet. Klikk på et bokmerke for å plassere tekstmarkøren på stedet for bokmerket.

Ordtelling

Teller ord og tegn, med eller uten mellomrom i den markerte teksten og i hele dokumentet. Tellingen oppdateres mens du skriver eller endrer utvalget.

Gjeldende sidestil

Viser gjeldende sidestil. Dobbeltklikk for å redigere stilen, høyreklikk for å velge en annen stil.

Språk

Viser språket for den valgte teksten. Klikk for å åpne en meny hvor du kan velge et annet språk for den valgte teksten, eller for gjeldende avsnitt.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Merkingsmodus

Bytter mellom ulike valgmoduser.

Endret dokument

Hvis endringer i dokumentet ennå ikke er lagret, vises en "*" i dette feltet på Status-linjen. Dette gjelder også nye, ennå ikke lagrede dokumenter.

Digital signatur

Klikk for å starte digital signaturprosess. Du må ha et digitalt sertifikat for å fullføre prosessen. Se også Digitale Signaturer.

Kombinert visning

Viser informasjon om det åpne dokumentet.

Skaler og vis oppsett

De tre kontrollene på statuslinjen i Writer lar deg endre hvordan tekstdokumentene skaleres og vises.

Vis oppsett-ikoner fra venstre mot høyre: Enkeltsidemodus viser én og én side. Visningsmodus viser sidene side ved side. Bokmodus viser to sider om gangen, som i en åpen bok.

Dra glidebryteren for skalering mot venstre for å vise flere sider, eller dra den mot høyre for å skalere til en side og vise et mindre område på denne siden.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Klikk på dette feltet for å åpne dialogboksen Zoom, der du kan endre gjeldende zoomfaktor.

Høyreklikk for å åpne kontekstmenyen i dette feltet for å se et utvalg av tilgjengelige zoomfaktorer.

Supporter oss!