Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Sidenummer

Det gjeldende sidetallet vises i dette feltet på statuslinjen. Et klikk åpner "Gå til side", som du kan navigere i dokumentet med. Et høyreklikk viser alle bokmerker i dokumentet. Klikk på et bokmerke for å plassere tekstmarkøren på stedet for bokmerket.

Ordtelling

Teller ord og tegn, med eller uten mellomrom i den markerte teksten og i hele dokumentet. Tellingen oppdateres mens du skriver eller endrer utvalget.

Gjeldende sidestil

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Språk

Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.

Innsettingsmodus

Viser den gjeldende innsettingsmodusen. Du kan veksle mellom «INN» (sett inn) og «OVER» (skriv over).

Merkingsmodus

Here you can switch between different selection modes.

Endret dokument

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digital signatur

Click to start digital signature process. You must have a digital certificate to complete the process. See also Digital Signatures.

Kombinert visning

Viser informasjon om det åpne dokumentet.

Skaler og vis oppsett

De tre kontrollene på statuslinja i Writer lar deg endre hvordan tekstdokumentene skaleres og vises.

Vis oppsett-ikoner fra venstre mot høyre: Enkeltsidemodus viser én og én side. Visningsmodus viser sidene side ved side. Bokmodus viser to sider om gangen, som i en åpen bok.

Dra glidebryteren for skalering mot venstre for å vise flere sider, eller dra den mot høyre for å skalere til en side og vise et mindre område på denne siden.

Skalering

Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.

Click this field to open the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.

Supporter oss!