Verktøylinjen for punkter og nummerering

The Kulepunkter og Nummererings linjen inneholder funksjoner for å endre strukturen av listeavsnittene, inkludert endring av sorterings- og listenivå.

Flytter det valgte avsnittet opp ett nivå i nummererings- eller punkthierarkiet.

Ikon

Flytter det valgte avsnittet ett nivå ned i et nummererings- eller punkthierarki.

Ikon

Ett nivå opp med underpunkter

Flytter avsnitt med underpunkter et nivå opp. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Ett nivå opp med underpunkter

Ett nivå ned med underpunkter

Flytter avsnitt med underpunkter ett nivå ned. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon

Ett nivå ned med underpunkter

Sett inn unummerert oppføring

Setter inn et avsnitt uten nummerering. Nummerering som finnes fra før, påvirkes ikke.

Ikon

Sett inn unummerert oppføring

Flytt opp

Sett det valgte avsnittet før avsnittet over.

Ikon

Flytt opp

Flytt ned

Sett det valgte avsnittet etter avsnittet under.

Ikon

Flytt ned

Flytt opp med underpunkter

Flytter et avsnitt med underpunkter opp over det forrige avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon Flytt opp med Underpunkter

Flytt opp med underpunkter

Flytt ned med underpunkter

Flytter et avsnitt med alle underpunkter ned under det neste avsnittet. Dette er bare synlig når skrivemerket står inne i nummerert eller punktmerket tekst.

Ikon Flytt ned med Underpunkter

Flytt ned med underpunkter

Start nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt fra 1. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i en liste.

Ikon Restart Nummerering

Start nummereringa på nytt

Legg til i Liste

Inkluder valgte avsnitt, enten det er et listeelement eller ikke, som en del av en liste.

Legg til i Liste Ikonet

Legg til i Liste

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Ikon for kulepunkt- og nummereringsdialog

Kulepunkter og nummerering

Supporter oss!