Verktøylinjen for punkter og nummerering

The Kulepunkter og Nummererings linjen inneholder funksjoner for å endre strukturen av listeavsnittene, inkludert endring av sorterings- og listenivå.

Reduser

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert, eller valgte listeavsnitt, ned ett listenivå.

Ikon Flytt ned

Framhev

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert, eller valgte listeavsnitt, opp ett listenivå.

Ikon Framhev

Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Reduser listen over et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til neste listenivå. Flere listeavsnitt kan velges. Reduser disposisjonsnivået til en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i et listeavsnitt eller en kapitteloverskrift.

Ikon Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Reduser disposisjonsnivå med underpunkter

Øk disposisjonsnivå med underpunkter

Øker listenivået til et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpunkt til neste listenivå. Flere listeavsnitt kan velges. Flytter disposisjonsnivået til en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene til neste disposisjonsnivå. Denne kommandoen er aktiv bare når markøren er plassert i et listeavsnitt eller kapitteloverskrift.

Ikon framhev disposisjonsnivå med underpunkter

Fremme disposisjonsnivå med underpunkter

Flytter avsnittet der markøren er plassert, eller valgte avsnitt, til etter neste avsnitt.

Ikon Flytt ned

Flytter avsnittet der markøren er plassert, eller valgte avsnitt, til før forrige avsnitt.

Ikon Flytt opp

Flytt element ned med underpunkter

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til etter følgende listeavsnitt med samme listenivå. Flytter en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene og teksten til etter følgende overskrift på samme disposisjonsnivå. Du kan også velge og flytte mer enn ett listeavsnitt eller kapitteloverskrift. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i et listeavsnitt eller kapitteloverskrift.

Ikon Flytt ned med underpunkter

Flytt element ned med underpunkter

Flytt element opp med underpunkter

Flytter et listeavsnitt der markøren er plassert og dets underpeker til før forrige listeavsnitt med samme listenivå. Flytter en kapitteloverskrift der markøren er plassert og alle underoverskriftene og teksten til før forrige overskrift på samme disposisjonsnivå. Du kan også velge og flytte mer enn ett listeavsnitt eller kapitteloverskrift. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert innenfor et listeavsnitt eller kapitteloverskrift.

Ikon Flytt opp med underpunkter

Flytt element opp med underpunkter

Sett inn unummerert oppføring

Setter inn et avsnitt uten nummerering. Nummerering som finnes fra før, påvirkes ikke.

Ikon

Sett inn unummerert oppføring

Start nummereringa på nytt

Start nummerering på nytt fra 1. Denne kommandoen er bare aktiv når markøren er plassert i en liste.

Ikon Restart Nummerering

Start nummereringa på nytt

Legg til i Liste

Inkluder valgte avsnitt, enten det er et listeelement eller ikke, som en del av en liste.

Legg til i Liste Ikonet

Legg til i Liste

Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

Ikon for kulepunkt- og nummereringsdialog

Kulepunkter og nummerering

Supporter oss!