Verktøylinjen «Tabell»

Verktøylinjen Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinjen blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

Sett inn tabell

Setter en tabell inn i dokumentet. Du kan også trykke på pilen, dra med musepekeren for å velge antall rader og kolonner i tabellen og deretter trykke i den siste cellen.

Ikon

Tabell

Linjestil

Trykk her for å åpne verktøylinjen Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ikon

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å åpne verktøylinjen for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen på et objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinjen)

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon

Kantlinjer

Bakgrunnsfarge

Trykk for å åpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Slå sammen celler

Slår sammen innholdet av de valgte tabellcellene til en enkelt celle.

Slå sammen celler

Slå sammen celler

Del celler

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Del celler

Del celler

Optimer

Åpne en verktøylinje som inneholder funksjoner for å optimere rader og kolonner i tabeller.

Optimer

Beste størrelse

Øverst

Plasser innholdet øverst i cellen.

Midtstill loddrett

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Nederst

Plasser innholdet nederst i cellen.

Sett inn rader

Setter inn én eller flere rader i tabellen, under skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en rad ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Rader) eller ved å merke mer enn en rad før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye radene du setter inn, samme høyde som radene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn rad

Sett inn kolonne

Setter inn én eller flere kolonner i tabellen, etter skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en kolonne om gangen ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Kolonner) eller ved å merke mer enn en kolonne før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye kolonnene du setter inn, samme relative bredde som kolonnene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn kolonne

Slett rad

Sletter de valgte radene i tabellen.

Ikon

Slett rad

Slett kolonne

Sletter de valgte kolonnene i tabellen.

Ikon

Slett rader

Autoformatering

Formaterer automatisk den gjeldende tabellen, med blant annet skrifter, skyggelegging og kantlinjer.

Tabellegenskaper

Brukes til å angi egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Sum

Slår på summeringsfunksjonen. Merk at skrivemerket må stå i cellen der du vil vise summen.

Ikon

Sum

Supporter oss!