Verktøylinjen «Tabell»

Verktøylinjen Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinjen blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

Sett inn rader

Setter inn én eller flere rader i tabellen, under skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en rad ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Rader) eller ved å merke mer enn en rad før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye radene du setter inn, samme høyde som radene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn rad

Sett inn kolonne

Setter inn én eller flere kolonner i tabellen, etter skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en kolonne om gangen ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg Tabell → Sett inn → Kolonner) eller ved å merke mer enn en kolonne før du trykker knappen. Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye kolonnene du setter inn, samme relative bredde som kolonnene du merket før du trykket knappen.

Ikon

Sett inn kolonne

Slett rad

Sletter de valgte radene i tabellen.

Ikon Slett Rader

Slett Rader

Slett kolonne

Sletter de valgte kolonnene i tabellen.

Ikon Slett kolonne

Slett rader

Slå sammen celler

Kombinerer innholdet i de valgte cellene til en enkelt celle, og beholder formateringen til den første cellen i utvalget.

Ikon Slå sammen celler

Slå sammen celler

Ikon Splitt sammenslåtte celler

>Optimaliser størrelse

Åpne en verktøylinje som inneholder funksjoner for å optimere rader og kolonner i tabeller.

Ikon Optimaliser størrelse

Beste størrelse

Øverst

Plasser innholdet øverst i cellen.

Midtstill loddrett

Senterer innholdet i cellen mellom toppen og bunnen av cellen.

Nederst

Plasser innholdet nederst i cellen.

Bakgrunnsfarge

Trykk for å åpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

AutoFormat

D'oh! You found a bug (text/shared/01/AutoFormat.xhp#autoformattabelle not found).

Kantlinjer

Trykk på knappen Kantlinjer for å åpne verktøylinjen for kantlinjer. Der kan du endre kantlinjene til et ark eller objekt.

Ikon kantlinjer

Kantlinjer

Linjestil

Trykk her for å åpne verktøylinjen Linjestiler, der du kan endre kantlinjestilen.

Ion Linjestiler

Linjestil

Kantlinjefarge

Trykk på knappen Kantlinjefarge for å åpne verktøylinjen for kantlinjefarge. Denne lar deg endre kantlinjefargen på et objekt.

Ikon

Linjefarge (på kantlinjen)

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Sum

Slår på summeringsfunksjonen. Merk at skrivemerket må stå i cellen der du vil vise summen.

Ikon

Sum

Tabellegenskaper

Spesifiserer egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.

Supporter oss!