Bildelinje

Bildelinjen inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Bildefilter

Denne knappen på bildeverktøylinjen åpner filterlinjen, som lar deg bruke forskjellige filtre på det valgte bildet.

Ikon Filter

Filter

Bildemodus

Viser en liste over visningsegenskapene til det valgte bildeobjektet. Det innebygde eller lenkede bildeobjektet i denne filen endres ikke, bare visningen av objektet.

Cellestiler

Bildemodus

Farge

Med fargelinjen kan du redigere noen av egenskapene til det valgte objektet.

Gjennomsiktighet

Angir hvor gjennomsiktig bildeobjektet skal være. Du kan velge verdier fra 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (helt gjennomsiktig).

Ikon

Gjennomsiktighet

Speilvend loddrett

Snur det valgte bildet loddrett.

Speilvend vannrett

Snur det valgte bildet horisontalt.

Bildeegenskaper

Brukes til å velge størrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Ikon Grafikkegenskaper

Bildeegenskaper

Supporter oss!