Formateringslinja

Formateringslinjen inneholder flere tekstformateringsfunksjoner.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Stilbehandler

Stiler

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra lista, eller skriv inn navnet pĂĽ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne lista. Du kan ogsü oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren stür i et ord vil hele ordet fü halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer sü blir denne formateringen fjernet.

Ikon

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren stür i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon

Kursiv

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Ikon

Understreking

Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

Ikon

Venstrejustert

Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene pĂĽ midten av siden.

Ikon

Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

Ikon

Høyrejustert

Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linja i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

Ikon

Blokkjustert

Nummerering pĂĽ/av

Legger til eller fjerner nummerering i de valgte avsnittene. Velg Format → Punkter og nummerering for å velge nummereringsformat. Du kan vise verktøylinja Punkter og nummerering ved å velge Vis → Verktøylinjer → Punkter og nummerering.

Ikon

Nummerering pĂĽ/av

Punktmerking pĂĽ/av

Legg til eller fjern punktmerker i de valgte avsnittene.

Ikon

Punktmerking pĂĽ/av

Mindre innrykk

Trykk pĂĽ knappen Minske innrykk for ĂĽ redusere venstreinnrykket pĂĽ gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Mindre innrykk

Mindre innrykk

Større innrykk

Trykk pü knappen Større innrykk for ü øke venstreinnrykket pü det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Skriftfarge

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon

Skriftfarge

Utheving

Velg bakgrunnsfargen pĂĽ tekstutvalget. Hvis inget utvalg er gjort, klikk pĂĽUthev fargeVelg teksten du vil utheve og klikk sĂĽUthevingsfarge ikonet igjen. For ĂĽ endre farge, trykk pĂĽ pilen ved denne knappen og velg den fargen du vil ha.

Ikon

Uthevingsfarge

Bakgrunnsfarge

Trykk for ü üpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Icon Background color

Bakgrunnsfarge

Flere ikoner

Større skrift

Øker skriftstørrelsen pü den valgte teksten.

Mindre skrift

Minsker skriftstørrelsen pü den valgte teksten.

Hvis CTL-støtte (kompleks tekst) er slütt pü, vil to ekstra ikoner vÌre synlige.

Venstre mot høyre

venstre til høyre-ikon

Teksten blir skrevet fra venstre mot høyre.

Høyre mot venstre

høyre til venstre ikon

Teksten blir skrevet fra høyre mot venstre. Dette brukes pü tekst som er formatert med kompleks tekst-oppsett.

Supporter oss!