Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder flere tekstformateringsfunksjoner.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Ikonstier

Stiler

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet pĂĽ en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan ogsü oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren stür i et ord vil hele ordet fü halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer sü blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren stür i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Underlines or removes underlining from the selected text.

Ikon Understreking

Understreking

Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

Ikon Venstrejuster

Venstrejustert

Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene pĂĽ midten av siden.

Ikon Sentrert

Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

Ikon Høyrejuster

Høyrejustert

Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linjen i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

Ikon Justert

Blokkjustert

Bytt Sortert Liste

Legger til eller fjerner nummerering fra de valgte avsnittene.

For ü definere nummereringsformatet, velg Format - Punkter og nummerering. For ü vise Punkt og nummerering-linjen, velg Vis - Verktøylinjer - Punkter og nummerering.

Bytt Sortert Liste Ikon

Bytt Sortert Liste

Bytte pĂĽ usortert liste

Legg til eller fjern punktmerker i de valgte avsnittene.

Ikon usortert liste

Bytte pĂĽ usortert liste

Ingen Liste

Fjerner nummerering eller punkttegn og listeinnrykk for gjeldende avsnitt eller valgte avsnitt.

Ikon Ingen Liste

Ingen Liste

Minsk innrykkt

Trykk pĂĽ knappen Minske innrykk for ĂĽ redusere venstreinnrykket pĂĽ gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Øk innrykk

Trykk pü knappen Større innrykk for ü øke venstreinnrykket pü det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Fontfarge

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikon

Skriftfarge

Uthev

Bruker gjeldende uthevingsfarge pĂĽ tekstvalg.

Ikon for fargeutheving av tegn

Fargeikon for utheving av tegn

Bakgrunnsfarge

Trykk for ü üpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Flere ikoner

Større skrift

Øker skriftstørrelsen pü den valgte teksten.

Mindre skrift

Minsker skriftstørrelsen pü den valgte teksten.

Hvis CTL-støtte (kompleks tekst) er slütt pü, vil to ekstra ikoner vÌre synlige.

Venstre mot høyre

venstre til høyre ikon

Teksten blir skrevet fra venstre mot høyre.

Høyre mot venstre

høyre til venstre ikon

Teksten blir skrevet fra høyre mot venstre. Dette brukes pü tekst som er formatert med kompleks tekst-oppsett.

Supporter oss!