Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder flere tekstformateringsfunksjoner.

Velg om dialogvinduet for stiler og formatering skal vises eller skjules. I dette vinduet kan du ordne og ta i bruk stiler.

Ikon Stiler

Stiler

Bruk Avsnittsstill

Gir en stil til avsnittet eller et valgt objekt.

Angi Avsnittsstil

Angi avsnittsstil

Skriftnavn

Velg en skrifttype fra listen, eller skriv inn navnet på en skrift direkte.

Du kan skrive inn flere skrifter, adskilt med semikolon. Dersom den første skriften ikke finnes, prøver LibreOffice de neste skriftene i rekkefølge.

Ikon

Skriftnavn

Skriftstørrelse

Lar deg velge ulike skriftstørrelser fra denne listen. Du kan også oppgi størrelsen manuelt.

Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringen fjernet.

Ikon Fet

Halvfet

Kursiv

Sett den valgte teksten i kursiv. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet bli satt i kursiv. Hvis teksten allerede er i kursiv, vil denne formateringen bli fjernet.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understreker eller fjerner understreking fra den valgte teksten.

Ikon Understreking

Understreking

Venstre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens venstre marg.

Ikon Venstrejustering

Venstrejustert

Sentrert

Sentrerer det(e) valgte avsnittet på den omkringliggende containeren.

Ikon Sentrert

Høyre

Justerer de(n) valgte avsnittene til containerens høyremarg.

Ikon Høyrejustering

Høyrejustert

Justert

Justerer valgte avsnitt(er) til venstre og høyre beholdermarg. Hvis du vil, kan du også spesifisere justeringsalternativene for den siste linjen i et avsnitt ved å velge Format - Avsnitt - Justering.

Ikon Justert

Blokkjustert

Sortert Liste

Legger til eller fjerner nummerering fra de valgte avsnittene.

Ikon Sortert Liste

Bytt Sortert liste

Usortert Liste

Legg til eller fjern punktmerker i de valgte avsnittene.

Ikon usortert liste

Bytte på usortert liste

Ingen Liste

Fjerner nummerering eller punkttegn og listeinnrykk for gjeldende avsnitt eller valgte avsnitt.

Ikon Ingen Liste

Ingen Liste

Minsk innrykkt

Trykk på knappen Minske innrykk for å redusere venstreinnrykket på gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til forrige tabulatorstopp.

Ikon

Mindre innrykk

Øk innrykk

Trykk på knappen Større innrykk for å øke venstreinnrykket på det gjeldende avsnitt eller celleinnhold og sette det til neste tabulatorstopp.

Ikon

Større innrykk

Fontfarge

Klikk for å bruke gjeldende skriftfarge på de valgte tegnene. Du kan også klikke her, og deretter dra et utvalg for å endre tekstfargen. Klikk på pilen ved siden av ikonet for å åpne Skriftfarge-verktøylinjen.

Ikon skriftfarge

Skriftfarge

Uthev

Bruker gjeldende uthevingsfarge på tekstvalg.

Ikon for fargeutheving av tegn

Fargeikon for utheving av tegn

Bakgrunnsfarge

Trykk for å åpne en verktøylinje der du kan velge en bakgrunnsfarge for et avsnitt. Fargen kan settes inn i det gjeldande avsnittet eller i markerte avsnitt.

Ikon Bakgrunnsfarge

Bakgrunnsfarge

Flere ikoner

Større skrift

Øker skriftstørrelsen på den valgte teksten.

Mindre skrift

Minsker skriftstørrelsen på den valgte teksten.

Hvis CTL-støtte (kompleks tekst) er slått på, vil to ekstra ikoner være synlige.

Venstre mot høyre

venstre til høyre ikon

Teksten blir skrevet fra venstre mot høyre.

Høyre mot venstre

høyre til venstre ikon

Teksten blir skrevet fra høyre mot venstre. Dette brukes på tekst som er formatert med kompleks tekst-oppsett.

Supporter oss!