Verktøylinjer

Denne delen gir en oversikt over de tilgjengelige verktøylinjene i LibreOffice Writer. Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinjen

Standardlinjen er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder flere tekstformateringsfunksjoner.

Tegnelinjen

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Søkelinjen

Finn-verktøylinjen kan brukes til hurtigsøke i innholdet i LibreOffice-dokumenter.

Bildelinje

Bildelinjen inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Rammelinjen

Når en ramme er valgt, viser verktøylinjen Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av rammen.

OLE Objektlinje

OLE-objekt-linjen vises når objekter er valgt, og inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Verktøylinjen «Tabell»

Verktøylinjen Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinjen blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

Verktøylinjen «Egenskaper for tegneobjekter»

Du kan se verktøylinjen Egenskaper for tegneobjekter i Writer og Calc. Velg menyen Vis → Verktøylinjer → Egenskaper for tegneobjekter. Kontrollelementene er tilgjengelige når et tegneobjekt er valgt. Som standard vil forskjellige knapper vises, avhengig av om det er et tekstdokument eller et regneark.

Verktøylinjen for punkter og nummerering

The Kulepunkter og Nummererings linjen inneholder funksjoner for å endre strukturen av listeavsnittene, inkludert endring av sorterings- og listenivå.

Tekstobjektlinjen

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinjen Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Statuslinjen

Statuslinjen viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Forhåndsvis utskrift

Verktøylinjen for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Tabelldatalinjen

Bruk tabelldatalinjen til å styre hvordan data vises.

Linjaler

Linjaler viser størrelsesforholdene til siden, samt posisjonen til tabulatorer, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endre alle disse posisjonene på linjalene ved hjelp av musepekeren.

Formellinjen

Med Formellinjen kan du lage regnestykker som du kan sette inn i et tekstdokument. Trykk «F2» for å vise Formellinjen.

Sett inn

Verktøylinjen inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Klassifiseringsverktøylinje

Klassifisering-linjen inneholder verktøy for å sikre dokumenthåndtering.

Verktøylinjen Klassifisering inneholder listebokser som hjelper deg med å velge sikkerheten til dokumentet, i henhold til BAF-kategoripolicyen og BAILS nivåer. LibreOffice vil legge til egendefinerte felt i dokumentegenskapene (Fil - Egenskaper, Egendefinerte egenskaper-fanen) for å lagre klassifiseringspolicyen som dokumentmetadata.

Verktøylinjen for brevfletting

Verktøylinjen for brevfletting inneholder kommandoer for de siste stegene i flettingsprosessen.

Supporter oss!