Verktøylinjer

Denne delen gir en oversikt over de tilgjengelige verktøylinjene i LibreOffice Writer. Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Formateringslinja

Formateringslinjen inneholder flere tekstformateringsfunksjoner.

Tegnelinja

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Bildelinje

Bildelinja inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Rammelinja

Når en ramme er valgt, viser verktøylinjen Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av rammen.

OLE-objektlinje

Verktøylinja OLE-objekt blir vist når et objekt er valgt. Verktøylinja inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Verktøylinja «Tabell»

Verktøylinja Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinja blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

Verktøylinja «Egenskaper for tegneobjekter»

Du kan se verktøylinja Egenskaper for tegneobjekter i Writer og Calc. Velg menyen Vis → Verktøylinjer → Egenskaper for tegneobjekter. Kontrollelementene er tilgjengelige når et tegneobjekt er valgt. Som standard vil forskjellige knapper vises, avhengig av om det er et tekstdokument eller et regneark.

Verktøylinja for punkter og nummerering

The Kulepunkter og Nummererings linjen inneholder funksjoner for å endre strukturen av listeavsnittene, inkludert endring av sorterings- og listenivå.

Tekstobjektlinja

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinja Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet, og inneholder ulike knapper med egne funksjoner.

Forhåndsvis utskrift

Verktøylinja for forhåndsvisning av siden åpnes når du forhåndsviser et dokument.

Tabelldatalinja

Bruk tabelldatalinja til å styre hvordan data vises.

Linjaler

Linjaler viser størrelsesforholdene til siden, samt posisjonen til tabulatorer, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endre alle disse posisjonene på linjalene ved hjelp av musepekeren.

Formellinja

Med Formellinja kan du lage regnestykker som du kan sette inn i et tekstdokument. Trykk «F2» for å vise Formellinja.

Sett inn

Verktøylinjen inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Verktøylinjen for brevfletting

Verktøylinjen for brevfletting inneholder kommandoer for de siste stegene i flettingsprosessen.

Supporter oss!