Verktøylinjer

Denne delen gir en oversikt over de tilgjengelige verktøylinjene i LibreOffice Writer. Dette er en oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Verktøylinjen for punkter og nummerering

The Kulepunkter og Nummererings linjen inneholder funksjoner for å endre strukturen av listeavsnittene, inkludert endring av sorterings- og listenivå.

Tegnelinjen

Verktøylinjen Tegning inneholder ofte brukte redigeringverktøy. Klikk på pilen siden av en knapp for å åpne verktøylinjen som inneholder flere kommandoer.

Verktøylinjen «Egenskaper for tegneobjekter»

Du kan se verktøylinjen Egenskaper for tegneobjekter i Writer og Calc. Velg menyen Vis → Verktøylinjer → Egenskaper for tegneobjekter. Kontrollelementene er tilgjengelige når et tegneobjekt er valgt. Som standard vil forskjellige knapper vises, avhengig av om det er et tekstdokument eller et regneark.

Søkelinjen

Finn-verktøylinjen kan brukes til hurtigsøke i innholdet i LibreOffice-dokumenter.

Skriftforming

Skriftformingslinjen åpnes når du velger et skriftformingsobjekt.

Formateringslinjen

Formateringslinjen inneholder flere tekstformateringsfunksjoner.

Kontrollelementer for skjemaer

Verktøylinjen eller undermenyen Skjema Kontroller inneholder verktøy du trenger for å lage et interaktivt skjema. Du kan bruke verktøylinjen eller undermenyen til å legge til kontroller i et skjema i en tekst, tegning, regneark, presentasjon eller HTML -dokument, for eksempel en knapp som kjører en makro.

Navigasjonslinje for skjema

Navigasjonslinjen for skjema inneholder knapper du kan bruke til å redigere databasetabeller og styre hvordan data vises. Verktøylinjen vises nederst i dokumenter som inneholder felter som er knyttet til en database.

Rammelinjen

Når en ramme er valgt, viser verktøylinjen Ramme de viktigste funksjonene for formatering og plassering av rammen.

Bildelinje

Bildelinjen inneholder funksjoner for formatering og plassering av valgte punktbilder.

Sett inn

Verktøylinjen inneholder funksjoner for å sette inn rammer, bilder, tabeller og andre objekter.

LibreLogo

LibreLogo er et enkelt lokalisert Logo-liknande programmeringsmiljø med vektorbasert skilpaddegrafikk for å lære programmering og teksthandtering, dtp og grafisk utforming. Se mer om dette på http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Verktøylinjen for brevfletting

Verktøylinjen for brevfletting inneholder kommandoer for de siste stegene i flettingsprosessen.

Medieavspillingsverktøylinje

Åpne Medieavspillingsverktøylinjen

Verktøylinjen

Viser eller skjuler Verktøy-linjen.

Navigerverktøylinje

Åpne Naviger-verktøylinjen.

OLE Objektlinje

OLE-objekt-linjen vises når objekter er valgt, og inneholder de viktigste funksjonene for formatering og plassering av objekter.

Standardlinjen

Standardlinjen er tilgjengelig i alle LibreOffice-programmer.

Verktøylinjen «Tabell»

Verktøylinjen Tabell inneholder funksjoner for arbeid med tabeller. Verktøylinjen blir vist når du flytter skrivemerket til en tabell.

Tekstobjektlinjen

Inneholder formateringskommandoer for tekst inni tegneobjekter. Verktøylinjen Tekstobjekt blir vist når du dobbeltklikker inni et tegneobjekt.

Verktøylinjen

Viser eller skjuler Verktøy-linjen.

Spor endringer Verktøylinje

Inneholder kommandoene som er tilgjengelige for å spore endringer i filen din.

Klassifiseringsverktøylinje

Klassifisering-linjen inneholder verktøy for å sikre dokumenthåndtering.

Verktøylinjen Klassifisering inneholder listebokser som hjelper deg med å velge sikkerheten til dokumentet, i henhold til BAF-kategoripolicyen og BAILS nivåer. LibreOffice vil legge til egendefinerte felt i dokumentegenskapene (Fil - Egenskaper, Egendefinerte egenskaper-fanen) for å lagre klassifiseringspolicyen som dokumentmetadata.

Supporter oss!