Skjema

Inneholder kommandoer for å aktivere utformingsmodus for sjemae, åpner kontroll veivisere og setter inn skjema kontroller i tekstdokumentet. ditt

Utformingsmodus

Aktiver eller deaktiver utformingsmodus.

Kontroll veivisere

Aktiver eller deaktiver kontrollveivisere

Etikettfelt

Ikon

Legger til et felt som viser tekstetiketter. Disse etikettene er bare til å vise forhåndsvalgt tekst og ikke til å legge inn ny tekst.

Tekstboks

Ikon

Legger til et skrivefelt, der du kan skrive inn og redigere tekst.

Avkryssningsfelt

Ikon

Legger til et avkryssningsfelt som du kan bruke for å slå av eller på en funksjon.

Alternativknapp

Ikon

Legger til en knapp der brukeren kan velgemellom flere ulike alternativer. Grupperte alternativknapper må ha tabulatorindekser som følger hverandre. De er vanligvis omringet av et gruppefelt. Hvis du har to grupper med alternativknapper kan du sette inn et tabulatorindeks mellom tabulatorindeksene for de to grupper på grupperammen.

Kombinasjonsboks

Ikon

Legger til en kombinasjonsboks. En kombinasjonsboks er en en-linjers listeboks som brukeren kan bruke til å velge et punkt fra listen. Hvis du vil, kan du skrivebeskytte elementene i kombinasjonsfeltet.

Knapp

Ikon

Legger til en kommandoknapp. Du kan bruke en kommandoknapp for å utføre en kommando ved en bestemt hendelse, for eksempel et museklikk.

Hvis du vil kan du legge tekst eller bilder på knappen.

Bildeknapp

Ikonbilde knapp

Lager en knapp som vises som et bilde. Bortsett fra selve bildet, har en bildeknapp de samme egenskapene som en vanlig knapp.

Formatert felt

Ikon

Legger til et tekstfelt, der du kan angi formateringen for tekst som blir skrevet inn eller skrevet ut eller legge inn en begrensning.

Flere felt

Dato, tid, nummer, valuta og formmønster felt

Gruppeboks

Ikon

Legger til en ramme som du kan bruke til visuelt å gruppere lignende kontrollelementer, for eksempel valgknapper.

Bildefelt

Ikon

Lag et bildefelt. Det kan bare bli brukt til å legge til bilder fra en database. Dobbeltklikk på et av feltene i skjemadokumentet for å åpne dialogvinduet Sett inn bilde. Det finnes også en sprettoppmeny (ikke i tegnemodus) med kommandoer for å sette inn og slette bilder.

Du kan vise bilder fra en database i et skjema, og nye bilder kan settes inn i databasen så lenge bildefeltet ikke er skrivebeskyttet. Kontrollelementet må vise til et databasefelt av bildetypen. Du kan bruke datafeltet på fanen Data i egenskapene til å angi dette.

Filvalg

Ikon

Legger til en knapp, som lar deg velge en fil.

Tabellkontrollelement

Ikon

Lag et tabellkontrollelement for åpning av en databasetabell. Hvis du lager et nytt tabellkontrollelement, vil veiviseren for Tabellkontrollelementer starte.

Merknader om tabellkontrollelementer.

Navigasjonslinje

Ikon

Oppretter enNavigasjon rad.

Med en navigasjonslinje kan du gå fram og tilbake mellom poster i en database eller et databaseskjema. Knappene på denne navigasjonslinjen virker på samme måte som knappene på den vanlige navigasjonslinjen i LibreOffice.

Egenskaper for kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Tabulatorrekkefølge

Når et skjema er valgt, åpnes dialogvinduet Tabulatorrekkefølge. Der angis indekser for rekkefølgen for fokus når du bruker tabulatortasten til å bytte fokus mellom de forskjellige kontrollelementene.

Åpne i utformingsmodus

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatisk fokus på kontrollelement

Aktiver eller deaktiver Automatisk kontroll fokus

Supporter oss!