Skjema

Inneholder kommandoer for å aktivere skjemadesignmodus, aktivere/deaktivere kontrollveivisere og sette inn skjemakontroller i dokumentet ditt.

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Skjema.


Design Modus

Veksler designmodus på eller av. Denne funksjonen brukes til å bytte raskt mellom Design og brukermodus. Aktiver for å redigere skjemakontrollene, deaktiver for å bruke skjemakontrollene.

Kontrollveivisere

Velg om veiviseren skal starte automatisk når det blir satt inn et nytt kontrollelement. Denne innstillingen vil bli gjeldende for alle dokumenter.

Etikettfelt

Ikon Etikettfelt

Lag et felt for visning av tekst. Disse etikettene er bare for tekst som er skrevet inn på forhånd. Du kan ikke skrive inn noe i disse feltene.

Tekstfelt

Ikon Tekst Boks

Lag et tekstfeltTekstfelt er felt der brukeren kan skrive inn tekst. I skjemaer viser tekstfeltene data eller lar deg skrive inn nye data.

Avkryssingsboks

Ikon Avkryssningsboks

Lag en avkryssingsboks. Avkryssingsbokser lar deg slå på eller av en funksjon i et skjema.

Valgknapp

Ikon Alternativknapp

Lag en valgknapp. Valgknapper lar brukeren velge mellom flere alternativer. Valgknapper med samme funksjon får samme navn (Navnegenskap). Vanligvis får de en grupperingsramme.

Listeboks

Ikon listeboks

Lag en listeboks. En listeboks lar brukeren velge en oppføring fra en liste. Hvis skjemaet du lager er lenket til en database, og databasekoblingen er aktiv, vil Listeboksveiviseren automatisk starte etter at listeboksen er satt inn i dokumentet. Veiviseren vil hjelpe deg med å lage ferdig listeboksen.

Kombinasjonsboks

Ikon kombinasjonsboks

Lager en kombinasjonsboks. En kombinasjonsboks er en en-linjers listeboks med en nedtrekksliste som du kan bruke til å velge et alternativ. Du kan angi at kombinasjonsboksen skal være «skrivebeskyttet», slik at brukere ikke kan legge til andre oppføringer enn de som allerede er i listen. Hvis skjemaet er koblet til en database, og databasekoblingen er aktiv, vil Kombinasjonsboksveiviseren automatisk starte etter at kombinasjonsboksen er satt inn i dokumentet.

Trykknapp

Ikon trykknapp

Lag en knapp som kan trykkes på. Denne funksjonen kan bruke til å utføre kommandoer for en spesiell hendelse, for eksempel et museklikk.

Du kan legge tekst og bilde på disse knappene.

Bildeknapp

Ikon bildeknapp

Lager en knapp som vises som et bilde. Bortsett fra selve bildet, har en bildeknapp de samme egenskapene som en vanlig knapp.

Formatert felt

Ikon Formatert felt

Lag et formatert felt. Et formatert felt er et tekstfelt der du kan avgjøre hvordan inndata og utdata skal formateres, og hva grenseverdiene skal være.

Formaterte felt har spesielle kontrollegenskaper (velg Format → Kontrollelement).

Flere felt

Dato, tid, nummer, valuta og formmønster felt

Grupperamme

Ikon gruppeboks

Lag en ramme for knapper og andre felt. Grupperingsrammer lar deg gruppere valgknapper i en ramme.

Hvis du setter en grupperamme inn i dokumentet, startes Veiviseren for gruppeelement. Der kan du enkelt lage en valggruppe.

Merk: Når du drar en gruppeboks over kontrollelementer som ligger der fra før, og så vil velge et kontrollelement, må du først åpne sprettoppmenyen til gruppeboksen og velge Still opp → Flytt bakerst. Deretter velger du kontrollelementet mens du holder nede

note

Gruppebokser er bare til pynt. Du kan gruppere valgfelt sammen etter funksjon ved å endre egenskapen Navn til det samme for alle feltene.


Bildefelt

Ikon Bildekontroll

Lag et bildefelt. Det kan bare bli brukt til å legge til bilder fra en database. Dobbeltklikk på et av feltene i skjemadokumentet for å åpne dialogvinduet Sett inn bilde. Det finnes også en sprettoppmeny (ikke i tegnemodus) med kommandoer for å sette inn og slette bilder.

Du kan vise bilder fra en database i et skjema, og nye bilder kan settes inn i databasen så lenge bildefeltet ikke er skrivebeskyttet. Kontrollelementet må vise til et databasefelt av bildetypen. Du kan bruke datafeltet på fanen Data i egenskapene til å angi dette.

Filutvalg

Ikon Filvalg

Lag en knapp som åpner et filbehandlingsvindu.

Tabellkontrollelement

Ikon Tabellkontroll

Lag et tabellkontrollelement for åpning av en databasetabell. Hvis du lager et nytt tabellkontrollelement, vil veiviseren for Tabellkontrollelementer starte.

Merknader om tabellkontrollelementer.

Navigasjonslinje

Ikon Navigasjonslinje

Oppretter enNavigasjon rad.

Med en navigasjonslinje kan du gå fram og tilbake mellom poster i en database eller et databaseskjema. Knappene på denne navigasjonslinjen virker på samme måte som knappene på den vanlige navigasjonslinjen i LibreOffice.

Egenskaper for kontrollelement

Åpner en dialogboks for redigering av egenskapene til en valgt kontroll.

Skjemaegenskaper

Åpne et dialogvinduet der du kan velge blant annet datakilde og hendelser for hele skjemaet.

Skjemastruktur

Åpne dialogvinduet for skjemastruktur. Dialogvinduet viser alle skjemaer og underskjemaer i dokumentet sammen med kontrollelementene som hører til.

Aktiveringsrekkefølge

Åpner Tab-rekkefølge-dialogen slik at du kan endre i hvilken rekkefølge kontrollfeltene får fokus i når brukeren trykker på Tabtasten.

Åpne i utformingsmodus

pner skjemaer i Designmodus slik at skjemaet kan redigeres.

Automatisk kontrollfokus

Innholdskontroller

En innholdskontroll er en plassholdertekst der gjeldende innhold vil bli erstattet når du klikker inn i kontrollen. Innholdskontroller er individuelle kontroller for å legge til og tilpasse for bruk i maler, skjemaer og dokumenter. Innholdskontroller kan gi instruksjonstekst og angi at kontroller skal forsvinne når brukere skriver inn sin egen tekst.

Supporter oss!