Stiler

Inneholderkommandoer for å skape, redigere, oppdatere, starte og administrereStileri et tekstdokument.

Registrer Tekststiler

Oppføringene inkluderer de vanligste avsnitts, tegn og listestiler. Klikk på stilen får å bruke den.

tip

Du kan tilpasse stillisten ved å bruke menyenVerktøy - Tilpass. Fordi egendefinerte stiler tilhører det aktuelle dokumentet, husk å lagre den tilpassede menyen i dokumentet.


Rediger stil

Åpner Avsnittsstil dialogboksen for det aktuelle avsnittet.

Oppdater Valgt Stil

Oppdater avsnittstilen med direkte formateringsom er brukt på det aktuelle avsnittet.

Ny Stil fra Utvalg

Legger til en avsnittsstil med egenskapene som er valgt. Du vil bli bedt om å angi et navn for den nye stilen.

Last inn Stiler fra Mal

Importer Stiler fra et annet dokument eller mal inn i det aktuelle dokumentet.

Administrere Stiler

ÅpnerStilervelgeren i sidestolpen.

Supporter oss!