Tabell

Viser kommandoer som kan brukes til ĂĄ sette inn og redigere en tabell i et tekstdokument.

Sett inn tabell

Setter inn en ny tabell.

Sett inn

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Rader Ovenfor

Sett inn en rad over raden hvor markøren er plassert.

Rader Under

Sett inn en rad under raden hvor markøren er plassert.

Rader

Ă…pner dialogboksen for ĂĄ sette inn rader.

Kolonner Før

Sett inn en kolonne før kolonnen der markøren er plassert.

Kolonner Etter

Sett inn en kolonne før kolonnen der markøren er plassert.

Kolonner

Ă…pner dialogboksen for ĂĄ sette inn kolonner.

Slett

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Rader

Sletter de valgte radene.

Kolonner

Sletter de valgte kolonnene.

Tabell

Sletter den gjeldende tabellen.

Velg

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Celle

Velger den gjeldende cellen.

Rad

Velger den gjeldende raden.

Kolonne

Velger den gjeldende kolonnen.

Tabell

Velger den gjeldende tabellen.

Størrelse

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Radhøyde

Åpner dialogvinduet for radhøyde, der du kan endre høyden på en rad.

Minimere Radhøyde

Sett radhøyden til det minste mulig for innholdet i hver valgte rad.

Beste radhøyde

Tilpasser automatisk høyden på alle radene, slik at de passer til celleinnholdet. Dette er standardinnstillingen for nye tabeller.

Fordel rader jevnt

Justerer høyden til de valgte radene, så de tilsvarer den høyeste raden i utvalget.

Kolonnevidde

Ă…pner dialogvinduet for kolonnebredde, der du kan endre bredden til en kolonne.

Minimere kolonnebredden

Sett kolonnebredde til det minste mulig for innholdet i hver valgte kolonne.

Beste kolonnebredde

Tilpasser automatisk bredden på alle kolonnene, slik at de passer til celleinnholdet. Når du endrer bredden til én kolonne, påvirkes ikke bredden til de andre kolonnenen i tabellen. Tabellens bredde kan ikke være større enn sidens bredde.

Fordel kolonner jevnt

Justererbredden til de valgte kolonnene, sĂĄ de tilsvarer den bredeste kolonnen i utvalget. Den totale tabellbredden kan ikke overstige bredden til siden.

SlĂĄ sammen celler

SlĂĄr sammen innholdet av de valgte tabellcellene til en enkelt celle.

Del celler

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

SlĂĄ sammen tabeller

Slår sammen to tabeller som ligger etter hverandre, til en enkelt tabell. Tabellene må stå rett ved siden av hverandre, og må ikke være skilt fra hverandre med et tomt avsnitt.

Del tabell

Brukes til å dele tabellen opp i to tabeller ved skrivemerket. Du kan også velge denne kommandoen ved å høyreklikke i en tabellcelle.

Beskytt Celler

Hindrer at innholdet i de merkede cellene endres.

Opphev beskyttelse av Celler

Fjerner cellebeskyttelsen for alle de merkede cellene i den gjeldende tabellen.

AutoFormater Stiler

Formaterer automatisk den gjeldende tabellen, med blant annet skrifter, skyggelegging og kantlinjer.

Tallformat

Ă…pner et dialogvindu der du kan angi formatet til tall i tabellen.

Nummer Gjenkjennelse

Bytter innstillingen for automatisk ĂĄ gjenkjenne tall eller datoer som du skriver inn i en tabellcelle, konverterer dem fra tekst til et passende nummerformat.

Gjør om

Åpner en undermeny med følgende kommandoalternativer:

Tekst til tabell

Åpner et dialogvindu der du kan gjøre om den valgte teksten til en tabell.

Tabell til tekst

Åpner et dialogvindu der du kan gjøre om den gjeldende tabellen til tekst.

Tekstformel

Ă…pner Formellinja der du kan skrive inn eller endre en formel.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Egenskaper

Brukes til ĂĄ angi egenskapene til den valgte tabellen, for eksempel navn, justering, avstand, kolonnebredde, kantlinjer og bakgrunn.

Supporter oss!