Verktøy

Inneholder staveverktøy, en bildesamling som du kan kopiere inn bilder fra, samt verktøy for tilpasning av menyer og innstilling av programoppsett.

Spelling

Sjekk stavinga manuelt. Du kan samtidig legge inn ukjente ord så stavekontrollen husker ordene til en annen gang.

Automatisk Stavekotroll

Kontrollerer staving automatisk mens du skriver, og setter strek under feilstavede og ukjente ord.

Synonymordbok

Opens a dialog box to replace the current word with a synonym, or a related term.

Språk

Åpner en undermeny der du kan velge språkbestemte kommandoer.

Ordtelling

Teller ord og tegn, med eller uten mellomrom i den markerte teksten og i hele dokumentet. Tellingen oppdateres mens du skriver eller endrer utvalget.

Autoretting

Formaterer automatisk filen i henhold til innstillingene som er gjort i Verktøy → Autoretting Innstillinger.

Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

Bildekart

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Kapittelnummerering

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Linjenummerering

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Fotnoter og Sluttnoter

Brukes til å velge hvordan fotnoter og sluttnoter skal vises.

Veiviser for brevfletting

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Litteraturdatabase

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Kilde for Adressebok

Rediger datakilden og tildelinga av felter i adresseboka.

Oppdater

Oppdaterer elementer som har dynamisk innhold, i det gjeldende dokumentet, blant annet felter og registre.

Beregn

Regner ut den valgte formelen og kopierer resultatet til utklippstavlen.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Makroer

Lar deg optage eller organisere og redigere makroer.

Utvidelser

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Tilpass

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Supporter oss!