Verktøy

Inneholder staveverktøy, redigeringsalternativer, utskriftsflettingsveiviser, makroer, utviklingsverktøy, utvidelsesbehandling, samt verktøy for å konfigurere og tilpasse menyer og angi programinnstillinger.

Staving

Sjekk stavinga manuelt. Du kan samtidig legge inn ukjente ord så stavekontrollen husker ordene til en annen gang.

Automatisk Stavekotroll

Kontrollerer staving automatisk mens du skriver, og setter strek under feilstavede og ukjente ord.

Synonymordbok

Åpner en dialogboks for å erstatte det gjeldende ordet med et synonym eller en relatert term.

Språk

Åpner en undermeny der du kan velge språkbestemte kommandoer.

Ordtelling

Teller ord og tegn, med eller uten mellomrom i den markerte teksten og i hele dokumentet. Tellingen oppdateres mens du skriver eller endrer utvalget.

Tilgjengelighetssjekk

Se gjennom vanlige tilgjengelighetsproblemer i dokumentet, og støtte for PDF/UA-spesifikasjoner i PDF-eksportdialogen.

Autoretting

Formaterer automatisk filen i henhold til innstillingene som er gjort i Verktøy → Autoretting Innstillinger.

Autotekst

Lager, redigerer eller setter inn autotekst. Du kan lagre formatert tekst, tekst med bilde, tabeller og felter som autotekst. Hvis du vil sette inn lagret autotekst raskt,trykker du hurtigtasten for autotekst og deretter F3.

Bildekart

Lar deg legge ved URL-er til bestemte områder, kalt hotspots, på en grafikk eller en gruppe med grafikk. Et bildekart er en gruppe med ett eller flere hotspots.

Rediger

Redaksjon av dokumenter blokkerer ord eller deler av et dokument for autorisert bruk eller visning.

Auto-Rediger

Bruk automatisk redaksjon for å definere ord og mønstre som automatisk merkes for redaksjon.

Kapittelnummerering

Spesifiserer nummereringsskjemaet og disposisjonsformatet for kapittelnummerering i gjeldende dokument.

Linjenummerering

Legger til eller fjerner og formaterer linjenumre i gjeldende dokument. For å ekskludere et avsnitt fra linjenummerering, klikk i avsnittet, velg Format - Avsnitt, klikk på fanen Oversikt og liste, og fjern deretter Inkluder dette avsnittet i linjenummerering avmerkingsboks.

Fotnoter og Sluttnoter

Brukes til å velge hvordan fotnoter og sluttnoter skal vises.

Veiviser for brevfletting

Starter veiviseren for utskriftsfletting for å lage standardbrev eller sende e-postmeldinger til mange mottakere.

Litteraturdatabase

Sett inn, slett, rediger og organiser poster i bibliografidatabasen.

Kilde for Adressebok

Rediger datakilden og tildelinga av felter i adresseboka.

Oppdater

Oppdaterer elementer som har dynamisk innhold, i det gjeldende dokumentet, blant annet felter og registre.

Beskytt dokument

Bytter skrivebeskyttelse for felt og bokmerker i dokumentet.

Beregn

Regner ut den valgte formelen og kopierer resultatet til utklippstavlen.

Sorter

Sorterer radene i tabellen eller avsnittene i utvalget etter de gjeldende valgene for sortering.Du kan definere opp til tre sorteringsnøkler, samt kombinere alfanumeriske og numeriske sorteringsnøkler.

Makroer

Lar deg optage eller organisere og redigere makroer.

Utvidelser

Extension Manager legger til, fjerner, deaktiverer, aktiverer og oppdaterer LibreOffice-utvidelser.

Tilpass

Tilpasser LibreOffice menyer, kontekstmenyer, hurtigtaster, verktøylinjer og makrotilordninger til hendelser.

Innstillinger

Åpner et dialogvindu for et tilpasset oppsett.

Supporter oss!