Format

Inneholder kommandoer for å endre utforminga av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Sidestil

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Asiatisk-fonetisk hjelp

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Kolonner

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Seksjoner

Endrer egenskapene til de valgte seksjonene i dokumentet. Hvis du vil sette inn en seksjon, kan du merke tekst eller klikke i dokumentet og velge Sett inn → Seksjon.

Autoretting

Formaterer automatisk filen i henhold til innstillingene som er gjort i Verktøy → Autoretting Innstillinger.

Forankring

Velg forankringsinnstillingene for det valgte objektet.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Justering (objekter)

Justerer valgte objekter i forhold til hverandre.

Justering (tekstobjekter)

Velg justeringsinnstillingene for det gjeldende utvalget.

Still opp

Changes the stacking order of the selected object(s).

Speil

Speil det valgte objektet vannrett eller loddrett.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Objekt

Åpner en undermeny du kan bruke til å redigere egenskapene til det valgte objektet.

Ramme

Setter inn en ramme du kan bruke til å lage et oppsett med en eller flere spalter med tekst og objekter.

Bilde

Brukes til å velge størrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Supporter oss!