Format

Inneholder kommandoer for å endre utforminga av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Juster Tekst

Åpner en undermeny hvor du kan justere tekst og objekter.

Formatpensel

Merk noe tekst eller et objekt, og trykk på denne knappen. Deretter merker du annen tekst eller et annet objekt for å bruke den samme formateringen.

Fjern direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra utvalget.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Lister

Åpner en undermeny hvor du kan endre formatering av listeavsnitt.

Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

Sidestil

Spesifiser formateringsstilene og oppsettet for gjeldende sidestil, inkludert sidemarger, topp- og bunntekster og sidebakgrunnen.

Tittelside

Åpner en dialogboks hvor du kan designe en tittelside.

Kommentarer

Når kommentarer er til stede, presenteres karakterdialogen. Endringer i skrifttype og skriftformatering brukes på alle kommentarer.

Asiatisk-fonetisk hjelp

Lar deg legge til kommentarer ved siden av asiatiske tegn for å tjene som en uttaleguide.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Kolonner

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Vannmerke

ISett inn et vannmerke på den aktive sidens bakgrunnsstil.

Seksjoner

Endrer egenskapene til de valgte seksjonene i dokumentet. Hvis du vil sette inn en seksjon, kan du merke tekst eller klikke i dokumentet og velge Sett inn → Seksjon.

Bilde

Brukes til å velge størrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Tekstboks og form

Åpner en undermeny for å redigere egenskapene til den valgte tekstboksen eller formen.

Ramme og Objekt

Åpner en undermeny for å koble og koble fra rammer, og redigere egenskaper til en valgt ramme.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Beskrivelse

Tilordner et tekstalternativ og en beskrivelse til det valgte objektet. Disse tekstene er tilgjengelige som alternative tagger i dokumentet ditt for bruk av tilgjengelighetsverktøy. De er også tilgjengelige som koder for bilder når du eksporterer dokumentet.

Anker

Viser forankringsalternativer for det valgte objektet.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Still opp

Endre stablerekkefølgen til de(de) valgte objektene.

Roter eller Flipp

Åpner en undermeny hvor du kan rotere eller og vende en valgt form eller et bilde. Tekstbokser kan bare roteres.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Supporter oss!