Format

Inneholder kommandoer for å endre utforminga av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstformatering.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Juster Tekst

Åpner en undermeny hvor du kan justere tekst og objekter.

Formatpensel

Merk noe tekst eller et objekt, og trykk på denne knappen. Deretter merker du annen tekst eller et annet objekt for å bruke den samme formateringen.

Clear Direct Formatting

Removes direct formatting from the selection.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Lister

Åpner en undermeny hvor du kan endre formatering av listeavsnitt.

Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Sidestil

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Tittelside

Åpner en dialogboks hvor du kan designe en tittelside.

Kommentarer

Når kommentarer er til stede, presenteres karakterdialogen. Endringer i skrifttype og skriftformatering brukes på alle kommentarer.

Asiatisk-fonetisk hjelp

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Kolonner

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Vannmerke

ISett inn et vannmerke på den aktive sidens bakgrunnsstil.

Seksjoner

Endrer egenskapene til de valgte seksjonene i dokumentet. Hvis du vil sette inn en seksjon, kan du merke tekst eller klikke i dokumentet og velge Sett inn → Seksjon.

Bilde

Brukes til å velge størrelse, plassering og andre egenskaper ved det valgte bildet.

Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Ramme og Objekt

Åpner en undermeny for å koble og koble fra rammer, og redigere egenskaper til en valgt ramme.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Beskrivelse

Gir en tittel og en beskrivelse til det valgte objektet. Disse er tilgjengelige for tilgjengelighetsverktøy og som alternative tagger når du eksporterer dokumentet.

Forankring

Velg forankringsinnstillingene for det valgte objektet.

Tekstbryting

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Still opp

Changes the stacking order of the selected object(s).

Roter eller Flipp

Åpner en undermeny hvor du kan rotere eller og vende en valgt form eller et bilde. Tekstbokser kan bare roteres.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Supporter oss!