Format

Inneholder kommandoer for å endre utforminga av og innhold i dokumentet.

Tekst

Åpner en undermeny der du kan velge tekstformateringskommandoer.

Avstand

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for tekstavstand.

Juster Tekst

Angi justeringsalternativene for gjeldende tekstavsnitt i containeren.

Formatpensel

Merk noe tekst eller et objekt, og trykk på denne knappen. Deretter merker du annen tekst eller et annet objekt for å bruke den samme formateringen.

Fjern direkte formatering

Fjerner direkte formatering fra utvalget.

Rampelys direkte tegnformatering

Setter rampelys på direkte tegnformatering brukt i teksten.

Tegn

Endre skrifta og skriftformateringen til tegnene.

Avsnitt

Endre formatet til gjeldende avsnitt, for eksempel innrykk og justering.

Lister

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for å opprette og arbeide med lister.

Punkter og nummerering

Annonser nummerering eller punkttegn til gjeldende avsnitt eller til valgte avsnitt, og lar deg redigere formatet til nummereringen eller punktene.

Themes

The bundling of color, font and format settings is possible under the concept of Theme.

Sidestil

Spesifiser formateringsstilene og oppsettet for gjeldende sidestil, inkludert sidemarger, topp- og bunntekster og sidebakgrunnen.

Tittelside

Åpner en dialogboks der du kan designe en tittelside.

Kommentarer

Når kommentarer er til stede, presenteres karakterdialogen. Endringer i skrifttype og skriftformatering brukes på alle kommentarer.

Asiatisk-fonetisk hjelp

Lar deg legge til kommentarer ved siden av asiatiske tegn for å tjene som en uttaleguide.

Disse kommandoene kan bare nås etter at du har aktivert støtte for asiatiske språk i - Språk og Lokale innstillinger - Generelt.

Kolonner

Brukes til å velge antall spalter og spalteoppsettet for en sidestil, en ramme eller en seksjon.

Vannmerke

ISett inn et vannmerke på den aktive sidens bakgrunnsstil.

Seksjoner

Endre egenskapene til seksjoner definert i dokumentet ditt.

Bilde

Åpner en undermeny der du kan velge kommandoer for å manipulere bilder.

Tekstboks og form

Åpner en undermeny for å redigere egenskapene til den valgte tekstboksen eller formen.

Ramme og objekt

Åpner en undermeny for å koble til og frakoble rammer, og redigere egenskaper for en valgt ramme.

Navn

Gir et navn til det valgte objektet, slik at du raskt kan finne det i dokumentstrukturen.

Alternativ tekst

Tilordner en tekst og en alt tekst til det valgte objektet. Disse tekstene er tilgjengelige som alternative tagger i dokumentet ditt for bruk av tilgjengelighetsverktøy. De er også tilgjengelige som koder for bilder når du eksporterer dokumentet.

Anker

Viser forankringsalternativer for det valgte objektet.

Bryt tekst

Brukes til å velge hvordan tekst skal brytes rundt et objekt. Du kan også velg hvor stor avstand det skal være mellom teksten og objektet.

Ordne

Endre stablerekkefølgen til de(de) valgte objektene.

Roter eller Vend

Åpner en undermeny der du kan rotere eller snu en valgt figur eller bilde. Tekstbokser kan bare roteres.

Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

Supporter oss!