Sett inn

Sett inn-menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer i dokumentet. Dette inkluderer bilder, medier, diagrammer, objekter fra andre applikasjoner, hyperkoblinger, kommentarer, symboler, fotnoter og seksjoner.

Sideskift

Setter inn et manuelt sideskifte ved markøren og plasserer markøren på starten av neste side.

Flere Brytninger

Undermeny med ekstra rad, kolonne og sidebrytninger

Bilde

Åpner en filvalgsdialog for å sette inn et bilde i gjeldende dokument.

Diagram

Setter inn et diagram basert på data fra en celle eller tabellområde eller med standarddata.

Media

Undermenyen presenterer ulike kilder som et bilde, lyd eller video kan settes inn fra.

OLE Objekt

Setter inn et innebygd eller koblet objekt i dokumentet ditt, inkludert formler, QR-koder og OLE-objekter.

Form

Denne undermenyen inneholder vanlige former som linje, sirkel, trekant, kvadrat eller symbolformer som smilefjes, hjerter og blomster som kan settes inn i dokumentet.

Seksjon

Setter inn et tekstavsnitt ved skrivemerket i dokumentet. Du kan også merke en tekstblokk og bruke denne kommandoen til å lage en seksjon av tekstblokken. Du kan bruke seksjoner til å sette inn tekstblokker fra andre dokumenter eller legge til selvvalgte spalteoppsett. Det er også mulig å beskytte eller skjule tekstblokker hvis et angitt vilkår er oppfylt.

Tekst fra Fil

Setter inn innholdet av et annet dokument i gjeldende dokument ved markøren.

Tekstboks

Tegner en tekstboks med horisontal tekstretning der du drar i gjeldende dokument. Dra en tekstboks til den størrelsen du vil ha hvor som helst i dokumentet, og skriv eller lim inn teksten. Roter tekstboksen for å få rotert tekst.

Kommentar

Setter inn en kommentar rundt den valgte teksten, presentasjonslysbildet, tegnesiden eller ved gjeldende regnearkmarkørposisjon.

Sett inn Ramme

Denne undermenyen inneholder både en ineraktiv og ikke interaktiv måte å sette inn en ramme på.

Skriftformingsgalleri

Åpner dialogvinduet for FontWork der du kan sette inn tekstutforminger som ikke er tilgjengelige i standarformateringen.

Bildetekst

Legger til en nummerert bildetekst til et valgt bilde, en tabell, ramme, tekstramme eller tegning. Du kan også bruke denne kommandoen ved å høyreklikke elementet du vil legge bildetekst til.

Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner en dialogboks som lar deg redigere hyperlenker.

Bokmerke

Setter inn et bokmerke ved markørposisjonen. Du kan deretter bruke Navigatoren for raskt å gå til det merkede stedet på et senere tidspunkt. I et HTML-dokument blir bokmerker konvertert til ankere som du kan gå til via en hyperkobling.

Kryssreferanse

Her setter du inn referanser eller refererte felt i dokumentet. Referanser er refererte felt i det samme dokumentet eller i deldokumenter til et hoveddokument.

Spesialtegn

Lar en bruker sette inn tegn fra utvalget av symboler som finnes i de installerte skriftene.

Formateringsmerke

Opens a submenu to insert special formatting marks like no-break space, soft hyphen, and zero-width space.

Horisontell linje

Setter inn en horisontell linje ved markørposisjonen

Fotnote og Sluttnote

Menyen inneholder kommandoer for å sette inn en fotnote eller sluttnote, med eller foruten ekstar brukerinteraksjon.

Innholdsliste og Indeks

Åpner menyen for å sette inn en indeks eller litteraturoppføring, samt setter inn innholdlsfortegnelse, indeks og -eller litteraturfortegnelse

Veiviser for sidetall

Bruk denne kommandoen for raskt å sette inn et sidetall i topp- eller bunnteksten for gjeldende sidestil.

Felt

Undermenyen lister de mest brukte felttypene som kan settes in i et dokument der markøren står. For å se alle tilgjengelige felt, velgFlere Felt.

Topptekst og Bunntekst

Denne undermenyen inneholder kommandoer for å legge til og fjerne Topptekst og Bunntekst.

Konvolutt

Lag en konvoluttPå tre faner kan du oppgi avsender og mottager,, plassering og formatering av begge adressene, størrelsen på konvolutten og utskriftsretningen

Signaturlinje

Sett inn en grafisk boks som representerer en signaturlinje i dokumentet.

Supporter oss!