Vis

Denne menyen inneholder kommandoer for å kontrollere visningen av dokumentet på skjermen, endre brukergrensesnittet og få tilgang til sidepanelene.

Normalutforming

Viser hvordan dokumentet vil se ut når du skriver det ut.

Vevoppsett

Viser dokumentet slik det vil se ut i en nettleser. Dette er nyttig når du lager HTML-dokument.

Brukergrensesnitt

Åpner dialogboksen Velg ditt foretrukne brukergrensesnitt for å la deg velge brukergrensesnittoppsettet for LibreOffice.

HTML-kilde

Viser kildeteksten til gjeldende HTML-dokument. Denne visingen er tilgjengelig når du lager et nytt HTML-dokument eller åpner et tidligere lagret dokument.

Verktøylinjer

Åpne en undermeny for å vise eller skjule verktøylinjer. En verktøylinje inneholder knapper og valg som gjør det lett å bruke LibreOffice-kommandoer.

Statuslinjen

Viser eller skjuler Status-linjen nederst i vinduet.

Linjaler

Inneholder en udermeny som viser eller skjuler horisontale eller vertikale linjaler.

Rullefelt

Vis eller skjul de horisontale og vertikale rullefeltene som brukes til å endre det synlige området til et dokument som ikke får plass i vinduet.

Rutenett og hjelpelinjer

Bytt synligheten til rutenettpunkter og hjelpelinjer for å hjelpe objekter med å flytte og gi presis posisjon på gjeldende side.

«Formateringsmerker»

Viser tegn som ikke blir skrevet ut i teksten. Dette kan være tegn som avsnittsmerker, linjeskift, tabulatorinnrykk og mellomrom.

Tekstgrenser

Viser eller skjuler grensene for området av siden som kan skrives ut. Disse grenselinjene skrives ikke ut.

Tabellgrenser

Viser eller skjuler grensene til tabellceller som ikke har angitte rammer. Grensene er kun synlige på skjermen og skrives ikke ut.

Bilder og Diagrammer

Vis eller skjul grafiske objekter som bilder og diagrammer i et dokument.

Vis mellomrom

Viser dokumentet med topp- og bunnmarger, topp- og bunntekst og et gap mellom sidene. Fjern markeringen for å skjule alle elementene som er sitert og vis dokumentet i en sammenhengende sidestrøm. Å skjule mellomrom er bare mulig i enkeltsidevisning.

Vis spor endringer

Viser eller skjuler registrerte endringer.

Vis eller skjul et dokuments kommentarer og svar på dem.

Løste Kommentarer

Vis eller skjul løste kommentarer.

Feltskygge

Viser eller skjuler feltskygger, inkluderte harde mellomrom, myke bindestreker, register og fotnoter.

Feltnavn

Bytter mellom å vise feltnavn og feltinnehold i vising av felt. Dersom det er krysset av her, vises feltnavnene. Hvis ikke, vises innheholdet. I noen tilfeller kan ikke feltinneholdet vises.

Felt skjulte avsnitt

Viser eller skjuler skjulte avsnitt. Dette valget gjelder bare visningen av skjulte avsnitt på skjermen, ikke i utskrifter.

Sidefelt

Sidepanelet er et vertikalt grafisk brukergrensesnitt som primært gir kontekstuelle egenskaper, stilbehandling, dokumentnavigering, mediegalleri og flere funksjoner.

Administrer stiler

Med stilbehandleren kan du bruke, lage, redigere, legge til og slette formateringsstiler. Du kan ta i bruk en stil ved å dobbeltklikke den.

Galleri

Åpner Galleri-dekket i sidefeltet, der du kan velge bilder og lydklipp som skal settes inn i dokumentet.

Navigator

Viser eller skjuler Navigator-vinduet, der du raskt kan hoppe til forskjellige deler av dokumentet.

Datakilder

Åpne en liste med databaser som er registrert i LibreOffice. Her kan du også håndtere innholdet i databasene.

Fullskjerm

Viser eller skjuler menyene og verktøylinjene i Writer eller Calc. For å gå ut av fullskjermmodus, klikk på Fullskjerm-knappen eller trykk på Esc-tasten.

Skalering

Åpner Zoom og vis layout-dialogen for å la deg angi zoomfaktoren for å vise gjeldende dokument .

Supporter oss!