Rediger

Denne menyen inneholder kommandoer for å redigere innholdet i det gjeldende dokumentet..

Angre

Reverserer den siste kommandoen eller den siste oppføringen du skrev. For å velge kommandoen du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Angre-ikonet på Standard-linjen.

Gjenopprett

Reverserer handlingen til den siste Angre-kommandoen. For å velge Angre-trinnet du vil reversere, klikk på pilen ved siden av Gjør om-ikonet på Standard-linjen.

Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengelig i Writer og Calc

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Setter inn innholdet på utklippstavlen der markøren befinner seg, og erstatter all valgt tekst eller objekter.

Lim inn spesial

Setter inn innholdet på utklippstavlen i gjeldende fil i et format du kan spesifisere.

Merk alt

Velger hele innholdet i gjeldende fil, ramme eller tekstobjekt.

Merkingsmodus

Velg hvilken merkingsmodus du vil bruke, i undermenyen. Du kan velge om du vil bruke Standard eller Blokkområde som merkingsmodus.

Merk tekst

Du kan aktivere en markør i et skrivebeskyttet tekstdokument eller i hjelpen. Velg Rediger - Velg tekst eller åpne kontekstmenyen til et skrivebeskyttet dokument og velg Velg tekst. Markøren blinker ikke.

Søk

Veksle synligheten til Finn-verktøylinjen for å søke etter tekst eller navigere i et dokument etter element.

Finn og erstatt

Finner eller erstatter tekst eller formater i gjeldende dokument.

Gå til side

Åpner en dialogboks for å angi hvilket sidetal som skal vises. (+G)

Endringer

Tilgjengelige kommandoer for sporing av endringer i dokumentet.

Kommentar

Viser undermenyen som gir muligheter til å svare, løse opp og slette kommentarer.

Referanse

En undermeny som tilbyr muligheter til å redigere fotnoter, sluttnoter, indeksoppføringer og bibliografioppføringer.

Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Felt

Åpner et dialogvindu der du kan endre egenskapene til et felt. Klikk foran feltet og velg så denne kommandoen. I dialogvinduet kan du bruke pilknappene til å flytte til forrige eller neste felt.

Linker til eksterne Filer

Du kan endre eller fjerne hver lenke til eksterne filer i gjeldende dokument. Du kan også oppdatere innholdet i gjeldende fil til den sist lagrede versjonen av koblet ekstern fil. Denne kommandoen gjelder ikke for hyperkoblinger, og er ikke tilgjengelig hvis gjeldende dokument ikke inneholder koblinger til andre filer.

Objekt

Lar deg redigere et valgt OLE-objekt som du satte inn fra undermenyen Sett inn - OLE Objekt.

Bytt Database

Brukes til å bytte datakilde for det gjeldende dokumentet. Den nye databasen må ha de samme feltnavnene for at innholdet i feltene som settes inn, skal vises på riktig måte.

Direkte skrivemerke på/av

Gjør at brukeren kan klikke ved starten, midten eller slutten av en tekstlinje på en side og begynne å skrive inn tekst.

Redigeringsmodus

Bruk Redigermodus-ikonet for å aktivere eller deaktivere redigeringsmodus.

Supporter oss!