Rediger

Denne menyen inneholder kommandoer for å redigere innholdet i det gjeldende dokumentet..

Angre

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Gjenopprett

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Gjenta

Gjentar den siste handlinga. Denne kommandoen er tilgjengelig i Writer og Calc

Klipp ut

Fjern den valgte teksten/visningen og kopier den til utklippstavlen.

Kopier

Kopier den valgte teksten/visningen til utklippstavlen.

Lim inn

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Merk alt

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Merkingsmodus

Velg hvilken merkingsmodus du vil bruke, i undermenyen. Du kan velge om du vil bruke Standard eller Blokkområde som merkingsmodus.

Merk tekst

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Direkte skrivemerke på/av

Gjør at brukeren kan klikke ved starten, midten eller slutten av en tekstlinje på en side og begynne å skrive inn tekst.

Søk

Toggle the visibility of the Find toolbar to search for text or navigate a document by element.

Søk og erstatt

Finds or replaces text or formats in the current document.

Gå til side

Åpner Navigator vinduet på Sidenummer tallboiksen, slik at du kan skrive inn et sidenummer.

Endringer

Tilgjengelige kommandoer for sporing av endringer i dokumentet.

Dialogvinduet Hyperlenke

Åpner et dialogvindu der du kan skape og redigere hyperlenker.

Fotnote/sluttnote

Redigerer det valgte fotnote eller sluttnotemerket. Klikk foran sluttnote eller fotnoten og vleg denne kommandoen.

Indeks

Redigerer den valgte stikkordmarkeringen. Plasser markøren like foran eller på stikkordmarkeringen og velg denne kommandoen.

Kilde

Rediger den merkede litteraturhenvisningen

Felt

Åpner et dialogvindu der du kan endre egenskapene til et felt. Klikk foran feltet og velg så denne kommandoen. I dialogvinduet kan du bruke pilknappene til å flytte til forrige eller neste felt.

Lenker

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Bildekart

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Objekt

Lets you edit a selected object in your file that you inserted with the Insert - Object command.

Bytt Database

Brukes til å bytte datakilde for det gjeldende dokumentet. Den nye databasen må ha de samme feltnavnene for at innholdet i feltene som settes inn, skal vises på riktig måte.

Rediger fil

Bruk knappen Rediger fil for å slå av eller på redigeringsmodus.

Supporter oss!