Menyer

Denne delen lister hjelpeemnene som er tilgjengelige for menyer og dialogvinduer.

Merknadsikon

Vinduet som inneholder dokumentet du vil arbeide med, må være valgt for at du skal kunne bruke menyvalgene. Du må også velge et objekt i dokumentet før du kan bruke menyvalgene som hører til det objektet.


Advarselsikon

Menyene endrer seg med sammenhengen, slik at menyvalgene passer til det du arbeider med. Hvis markøren står i tekst, kan du bruke alle menyvalgene for tekstredigering. Hvis du har merket et bilde i et dokument, vises alle menyvalgene som kan brukes til bilderedigering.


Fil

Disse funksjonene gjelder det aktive dokumentet, og kan brukes til å åpne et nytt dokument eller lukke programmet.

Rediger

Denne menyen inneholder kommandoer for å redigere innholdet i det gjeldende dokumentet..

Vis

Denne menyen inneholder kommandoer for å styre hvordan dokumentet skal vises på skjermen.

Sett inn

Sett innm menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer i dokumentet. Dette inkluderer bilder, media, diagrammer, objekter fra andre applikasjoner, hyperlinker, kommentarer, symboler, fotnoter og seksjoner.

Format

Inneholder kommandoer for å endre utforminga av og innhold i dokumentet.

Stiler

Inneholderkommandoer for å skape, redigere, oppdatere, starte og administrereStileri et tekstdokument.

Skjema

Inneholder kommandoer for å aktivere skjemadesignmodus, åpne kontrollveivisere og sette inn skjemakontroller i dokumentet ditt.

Tabell

Viser kommandoer som kan brukes til å sette inn og redigere en tabell i et tekstdokument.

Verktøy

Inneholder staveverktøy, en bildesamling som du kan kopiere inn bilder fra, samt verktøy for tilpasning av menyer og innstilling av programoppsett.

Vindu

Inneholder kommandoer for å behandle og vise dokumentvinduer.

Hjelp

Med «Hjelp»-menyen kan du starte og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Supporter oss!