Menyer

Denne delen lister hjelpeemnene som er tilgjengelige for menyer og dialogvinduer.

Merknadsikon

Vinduet som inneholder dokumentet du vil arbeide med, må være valgt for at du skal kunne bruke menyvalgene. Du må også velge et objekt i dokumentet før du kan bruke menyvalgene som hører til det objektet.


Advarselsikon

Menyene endrer seg med sammenhengen, slik at menyvalgene passer til det du arbeider med. Hvis markøren står i tekst, kan du bruke alle menyvalgene for tekstredigering. Hvis du har merket et bilde i et dokument, vises alle menyvalgene som kan brukes til bilderedigering.


Fil

Disse kommandoene gjelder for gjeldende dokument, opprett et dokument, åpne et eksisterende dokument eller lukk programmet.

Rediger

Denne menyen inneholder kommandoer for å redigere innholdet i det gjeldende dokumentet..

Vis

Denne menyen inneholder kommandoer for å kontrollere visningen av dokumentet på skjermen, endre brukergrensesnittet og få tilgang til sidepanelene.

Sett inn

Sett inn-menyen inneholder kommandoer for å sette inn nye elementer i dokumentet. Dette inkluderer bilder, medier, diagrammer, objekter fra andre applikasjoner, hyperkoblinger, kommentarer, symboler, fotnoter og seksjoner.

Format

Inneholder kommandoer for å endre utforminga av og innhold i dokumentet.

Stiler

Inneholderkommandoer for å skape, redigere, oppdatere, starte og administrereStileri et tekstdokument.

Tabell

Viser kommandoer som kan brukes til å sette inn og redigere en tabell i et tekstdokument.

Skjema

Inneholder kommandoer for å aktivere skjemadesignmodus, aktivere/deaktivere kontrollveivisere og sette inn skjemakontroller i dokumentet ditt.

Verktøy

Inneholder staveverktøy, redigeringsalternativer, utskriftsflettingsveiviser, makroer, utviklingsverktøy, utvidelsesbehandling, samt verktøy for å konfigurere og tilpasse menyer og angi programinnstillinger.

Vindu

Inneholder kommandoer for å behandle og vise dokumentvinduer.

Hjelp

Med «Hjelp»-menyen kan du starte og bla i hjelpesystemet for LibreOffice.

Supporter oss!