Verktøylinjen for brevfletting

Verktøylinjen for brevfletting inneholder kommandoer for de siste stegene i flettingsprosessen.

For å bruke denne funksjonen …

Gå til menyen Vis → Verktøylinjer og velgBrevfletting


Veiviser for brevfletting

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

(Mottaker nummer)

Velg adressepostnummeret til en mottaker for å forhåndsvise det flettede dokumentet til denne mottakeren.

Du kan bruke pilknappene til å bla gjennom adressepostene.

Ikke ta med denne mottakeren

Denne mottakeren blir utelatt fra brevflettingen.

Rediger enkeltdokument

Lager et flettet dokument med sideskift mellom hver mottager. Navnet og adressen på mottagerne ligger i dokumentet og kan tilpasses hvis nødvendig.

Lagre flettet dokument.

Lagre e-postflettingen til fil.

Skriv ut flettet dokument.

Skriver ut for alle eller noen av mottakerne.

Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Supporter oss!