LibreLogo

LibreLogo er et enkelt lokalisert Logo-liknande programmeringsmiljø med vektorbasert skilpaddegrafikk for å lære programmering og teksthandtering, dtp og grafisk utforming. Se mer om dette på http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Verktøylinjen LibreLogo

LibreLogo verktøylinjen ( Vis - Verktøylinjer - Logo inneholder programeditor for start, stopp, hjem, tøm skjerm, for skilpadden, samt redigeing/utheving/oversettelse funksjoner

Knapper for flytting av skilpadda

Knappane svarar til Logo-kommandoene “FOROVER 10”, “TILBAKE 10”, “VENSTRE 15”, “HØYRE 15”. Når du klikker på en av de, vil markøren fokusere på skilpadda.

Start logo-program

Klikk på knappen «Start Logo» for å kjøre teksten eller den markerte teksten i Writer-dokumentet som et LibreLogo-program. Hvis dokumentet er tomt, blir et eksempelprogram satt inn og kjørt.

Klikk på knappen «Stopp» for å stoppe kjøringen av programmet.

Home

Klikk på knappen «Hjem» for å sette skilpadda til utgangsposisjonen og nullstille innstillingene.

Tøm skjermen

Klikk på knappen «Tøm skjermen» for å fjerne tegneobjektene fra dokumentet.

Programredigering/syntaksutheving/oversettelse

"Tryllestaven"-ikonet setter 2-siders layout for programredigering, utvider og konverterer de forkortede, små bokstavene logokommandoene i Writer-dokumentet til store bokstaver. Endre språket for dokumentet ( - Språk og lokale - Generelt - Vestlig) og klikk på dette ikonet for å oversette logoprogrammet til det valgte språket.

Kommandolinje

Trykk på Enter i kommandolinjen for å utføra kommandoen. Bruk knappen «Stopp» for å stoppe programmet.

Hold nede Enter-tasten for å gjenta kommandoen i kommandolinjen. For eksempel med denne sekvensen:

 FOROVER 200 VENSTRE 89

For å tilbakestille kommandolinjen trippelklikk den eller trykk på+A for å velge de forrige kommandoene, og skriv inn de nye kommandoene.

Grafisk brukergrensesnitt og grunnleggende skilpaddeinnstillinger

Skilpaddeformen til LibreLogo er et tegneobjekt med vanlig fast størrelse. Du kan også plassere og rotere den på standard måte, ved å bruke musen og Roter-ikonet på verktøylinjen for Tegneobjektegenskaper. Endre linjetykkelse, linjefarge og områdefargeinnstillinger for skilpaddeformen for å angi PENSISZE, PENCOLOR og FILLCOLOR-attributtene til LibreLogo.

Programredigering

LibreLogo tegninger og programmer bruker det samme Writerdokumentet. Tegneflaten for LibreLogoen er på første side i Writerdokumentet. Du kan sette inn et sideskifte foran LibreLogo programmer og sette side zoom ved å bruke "tryllestaven" på verktøylinjha for Logo. Du kan også enkelt skifte til 2-sidig sideformatering for LibleLogo programmering: venstre (første) side er tegneflaten, høyre (andre) side er LibreLogo programeditoren.

Programmeringsspråket LibreLogo

LibreLogo er et enkelt Logo-lignande programmeringsspråk som er oversatt til mange språk av LibreOffice sine mange oversetterer. Språket er bakoverkompatibelt med eldre Logo-system for blandt annet kunne brukes i undervisning og i andre sammenhenger.

 TIL triangel :størrelse
GJENTA 3 [
FOROVER :størrelse
VENSTRE 120
]
SLUTT

triangel 10 triangel 100 triangel 200

Forskejller fra Logo programmeringsspråket.

Andre funksjoner i LibreLogo

Kommandoer i LibreLogo

Grunnleggende syntaks

Små og store bokstaver

Kommandoer og fargenavn skiller ikke mellom små og store bokstaver:

 SKRIV UT “Hallo verden!”
skriv ut “Hallo verden igjen!”

Variabelnavnene skiller mellom små og store bokstaver:

 a = 5
A = 7
SKRIV UT a
SKRIV UT A

Programlinjer

Rader i et LibreLogo-program er avsnitt i Writer-dokumentet. En programmeringsrad kan inneholde flere kommandoer:

 SKRIV UT “Hallo, verden!” SKRIV UT “LibreLogo”

Kommentarer

Linjer eller deler av linjer ansees som kommentarer fra et semikolon til slutten av linjen (avsniuttet):

 ; merknadar
SKRIV UT 5 * 5 ; kommentar

Bryt programlinjene i flere avsnitt

Det er mulig å bryte en programlinje over flere linjer ved å bruke tilde-tegn et på slutten av linjen:

 SKRIV UT "Dette er en svært lang " + ~
“feilmelding."

Flytting av skilpadda

FOROVER

 FOROVER 10 ; flytt framover 10pt (1pt = 1/72 inch = 0,35 mm)
FOROVER 10pt ; se ovenfor
FOROVER 0.5in ; flytt framover 0.5 inch (1 inch = 2.54 cm)
FOROVER 1" ; se ovenfor
FR 1mm
FR 1cm

TILBAKE, BAKOVER, TB

 TILBAKE 10 ; flytt 10pt bakover

VENSTRE

 VENSTRE 90 ; snu 90 grader mot klokka
VENSTRE 90° ; se ovenfor
LT 3h ; se ovenfor (på klokka)
VE ALLE ; snu til en tilfeldig vinkel

HØYRE

 HØYRE 90 ; snu 90 grader med klokka

PENN OPP, PO

 PENN OPP ; flytter skilpadda utan å tegne

PENN NED, PN

 PENN NED; skilpadda tegner mens den flytter seg

PLASSERING, POS

 PLASSER [0, 0] ; drei og flytt til det øvre, venstre hjørnet
PLASSER SIDESTØRRELSE ; drei og flytt til det nedre, høyre hjørnet
PLASSER [SIDESTØRRELSE[0], 0] ; drei og flytt til det øvre, høyre hjørnet
PLASSER ALLE ; drei og flytt til en tilfeldig posisjon

RETNING,

 RETNING 0 ; drei mot nord
RETNING 12t ; se over
RETNING [0, 0] ; drei mot det øverste, venstre hjørnet
RETNING ALLE ; drei til en tilfeldig retning

Andre skilpaddekommandoer

GJEMSKILPADDE

 GJEMSKILPADDE; ; gjemmer skilpadda (til kommandoen VISMEG blir brukt)

VISSKILPADDE

 VISSKILPADDE; vis skilpadde

HJEM

 HJEM; nullstiller innstillingene for skilpadda og flytter den  til utgangsposisjonen

TØMSKJERMEN, TS

 TØMSKJERMEN; fjerner alle tegneobjekt fra skjermen

FYLL og LUKK

 FYLL: lukk og fyll den gjeldende strekfiguren eller punktene
LUKK: lukk den gjeldende strekfiguren og bind sammen de aktuelle punktene

Eksempel: fylle en likesidet trekant:

 FRAM 50 VENSTRE 120 FRAM 50 FYLL

Eksempel: tegne en likesidet trekant:

 FRAM 50 VENSTRE 120 FRAM 50 LUKK

Penninnstillinger

PENNSTØRRELSE, PENNBREDDE, LINJEBREDDE, PS

 PENSIZE 100 ; linjetykkelse er 100 poeng
PENSIZE hvilken som helst ; tilsvarer PENSIZE TILFELDIG 10

PENNFARGE, LINJEFARGE, PF

 PENNFARGE “rød” ; setter pennfargen til rød (med fargenavnet, se om fargekonstanter)
PENNFARGE [255, 255, 0] ; setter fargen til gul (RGB listen)
PENNFARGE 0xffff00 ; sett fargen til gul (heksadesimal kode)
PENNFARGE 0 ; sett fargen til svart (0x000000)
PENNFARGE ALLE ; tilfeldig farge
PENNFARGE [5] ; sett fargen til rød (med fargeidentifikator, se fargekonstanter)
PENNFARGE “usynlig” ; usynlig farge for figurer med usynlig omriss
PENNFARGE “~rød” ; setter tilfeldig, rød farge

PENNGJENNOMSIKTIGHET

 PENNGJENNOMSIKTiGHET 80: setter gjennomsiktigheten for den aktuelle pennfargen til 80 %

LINJEENDE

 LINJEENDE "ingen" ; uten ekstra linjeende (standard)
LINJEENDE "avrundet" ; avrundet linjeende
linjeende "kvadrat" ; kvadratisk linjeende

LINJEKOBLING

 LINJEKOBCLING "avrundet"; avrundet linjekobling (standard)
LINJEKOBLING "skarp" ; skarp linjekobling
LINJEKOBLING "skråkant" ; linjekobling med skrå kant
LINJEKOBLING "ingen" ; uten linjekobling

PENNSTIL

 PENNSTIL “ensfareta” ; ensfarget linje (standard)
PENNSTIL “prikket” ; prikket linje
PENNSTIL “stiplet” ; stiplet linje

; egendefinert prikk-strek-mønster definert i en liste med disse argumentene:
; – hvor mange prikker
; – lengde på hver prikk
; – hvor mange streker
; – lengde på hver strek
; – avstanden mellom prikkene/strekene
; – type (valgfri):
; 0 = prikkene som rektangel (standard)
; 2 = prikkene er kvadrat (lengde og avstand er relativ til pennstørrelsen)

PENNSTIL [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Innstillinger for fyll

FYLLFARGE, FF

 FYLLFARGE “blå” ; fyll med blå farge, sjå også PENNFARGE
FYLLFARGE “usynlig” SIRKEL 10 ; sirkel uten fyll
FYLLFARGE [“blå”, “rød”] ; fargeovergang fra rødt til blått
FYLLFARGE [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; fra hvit til oransje
FYLLFARGE [“blå”, “rød”, 1, 0, 0] ; sett aksiell fargeovergang (med nødvendige innstillinger for rotering og kanter), muglie verdier: 0-5 = lineær, aksiell, radial, elliptisk, kvadratisk og rektangulær fargeovergang
FYLLFARGE [“rød”, “blå”, 0, 90, 20] ; lineær med 20% kant, rotert med 90 grader fra hodet på skilpadden
FYLLFARGE [“rød”, 'blå”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; fra 200% til 50% intensitet
FYLLFARGE [ALLE, ALLE, 2, 0, 0, 50, 50] ; radiell fargeovergang med tilfeldige farger og 50 % horisontal og vertikal plassering av sentrum.

FYLLGJENNOMSIKTIGHET

 FYLLGJENNOMSIKTIGHET 80 ; sett gjennomsiktighet for den aktuelle fyllfargen til 80%
FYLLGJENNOMSIKTIGHET [80] ; sett linjær gjennomsiktig overgang fr 80 % til 0 %
FYLLGJENNOMSIKTIGHET [80, 20] ; sett linjær gjennomsiktig overgang fra 80 % til 20%
FYLLGJENNOMSIKTIGHET [80, 20, 1, 90] ; sett aksial gjennomsiktig overgang rotert 90 grader i forhold til skilpaddehodet
FYLLGJENNOMSIKTIGHET [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; sett radial gjennomsiktig overgang fra ytre 80 % til indre 20 % gjennomsikt med 20 % kant og sentrum 50 % horisontalt og vertikalt
i

FYLLSTIL

 FYLLSTIL 0 ; fyll uten skravering (standard)
FYLLSTIL 1 ; svarte, horisontale streker
FYLLSTIL 2 ; svarte skråstreker (45°)
FYLLSTIL 3 ; svarte skråstreker (-45°)
FYLLSTIL 4 ; svarte, vertikale streker
FYLLSTIL 5 ; røde, kryssende skråstreker (45°)
FYLLSTIL 6 ; røde, kryssende streker (0°)
FYLLSTIL 7 ; blå, kryssende streker (45 grader)
FYLLSTIL 8 ; blå, kryssende streker (0°)
FYLLSTIL 9 ; 3 blå streker, horisontalt, vertikalt og skrå
FYLLSTIL 10 ; svarte streker med stor avstand (45°)

; egendefinert skravering ut fra en liste med disse argumentene:
; – stil (1 = enkel, 2 = dobbel, 3 = trippel skravering)
; – farge
; – avstand
; – grader

FYLLSTIL [2, “grønn”, 3pt, 15] ; grønn, krysset skravering (15°)

Tegneobjekter

SIRKEL

 SIRKEL 100 ; tegnar enn sirkel med diameter 100 pt

ELLIPSE

 ELLIPSE [50, 100] ; tegnar en ellipse med diametrene 50 og 100
ELLIPSE [50, 100, 2t, 12t] ; tegnar en sirkelsektor fra 2t (klokka 2) til 12t (klokka 12)
ELLIPSE [50, 100, 2t, 12t, 2] ; tegnar et ellipsesegment
ELLIPSE [50, 100, t, 12h, 3] ; tegnar en sirkelbuge

KVADRAT

 KVADRAT 100; tegnar et kvadrat (størrelse = 100 pt)

REKTANGEL

 REKTANGEL [50, 100] ; tegner et rektangel på 50×100 pt
REKTANGEL [50, 100, 10] ; tegnar et rektangel med avrundede hjørner

PUNKT

 PUNKT; tegnar et punkt med samme størrelse og farge som pennen

LUKK kan kobla til det siste punktet, FYLL kan fylle figuren definert av punkt. Det er for eksempel enkelt å tegna en «flat» stjerne ved å begynne i midten av stjerna.

 PENN OPP
GJENTA 5 [
FRAM 80
PUNKT
TILBAKE 80
HØYRE 36
FRAM 50
PUNKT
TILBAKE 50
HØYRE 120
] FYLL

ETIKETT

 ETIKETT “tekst” ; skriv teksten der skilpadda er
ETIKETT 'tekst' ; se ovenfor
ETIKETT "tekst ; se ovenfor (berre for et enkelt ord)

TEKST (TEXT på engelsk)

 SIRKEL 10 TEKST "teksten" ; skriv en tekst for det aktive tegneopbjektet

Skriftinnstillinger

TEKSTFARGE

 TEKSTFARGE "grønn" ; setter skriftfargen til grønn

SKRIFTFAMILIE

 SKRIFTFAMILIE “Linux Libertine G” ; sett skriftfamilien
SKRIFTFAMILIE “Linux Libertine G:smcp=1” ; sett også skriftfamilien (små bokstaver)
SKRIFTFAMILIE “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; små bokstaver + klassisk stil

TEKSTSTØRRELSE

 TEKSTSTØRRELSE 12 ; sett skriftstørrelsen til 12 pt

SKRIFTTYKKELSE

 SKRIFTTYKKELSE “fet” ; setter halvfet skrift
SKRIFTTYKKELSE “normal” ; setter normalskrift

SKRIFTSTIL

 SKRIFTSTIL "kursiv" ; bruk kursivskrift
SKRIFTSTIL "normal" ; bruk normalskrift

BILDE

Bilde blir brukt får å

Gruppering av figurer

 ; BILDEE [ LibreLogo_kommandoer ]
BILDE [ FOROVER 100 SIRKEL 100 ] ; tre-lignende grupperte former

Se også "Gruppe" i LibreOffice Writer Hjelp.

 Til treplasseringen
PENN OPP PLASSERING sted RETNING 0 PENN NED
BILDE [ FOROVER 100 SIRKEL 100 ] ; tre-lignende gruppert form
SLUTT

BILDE [ tre [230, 400] tre [300, 400] ] ; gruppert form i gruppert form

Starte nye strektegninger

 BILDE ; starter en ny strekfigur
FOROVER 10 BILDE FOROVER 10 ; to strekfigurer

Lagre SVG-bilde

 BILDE “eksempel.svg” [ SIRKEL 5 ] ; lagre bildet til en SVG bidefil i brukermappen
BILETE “bibliotek/eksempel.svg” [ FRAM 100 SIRKEL 5 ] ; som ovenfor, men med relativ sti
BILETE “/home/user/eksempel.svg” [ SIRKEL 5 ] ; absolutt sti for Unix/Linux
BILDE “C:\eksempel.svg” [ SIRKEL 5 ] ; absolutt sti for Windows

Lagre SVG-/SMIL-animasjoner (tegninger med PAUSE-kommandoer)

 BILDE “animasjon.svg” [ SIRKEL 5 PAUSE 1000 SIRKEL 99 ] ; lagret som SVG/SMIL-animasjon (se også PAUSE)
BILDE “animasjon2.svg” [ SIRKEL 5 PAUSE 1000 SIRKEL 99 PAUSE 2000 ] ; som ovenfor, men gjennom å bruke PAUSE etter det siste objektet vil lage en sløyfe. Etter 2 sekunder vil SVG-animasjonen starte på nytt i en nettleser som har støtte for SMIL.

Justering i forhold til venstre kant

Bruk BILDE for å plassere figurer i forhold til den venstre kanten av Write-dokumentet:

 BILDE [ SIRKEL 20 PLASSERING [-100,100] SIRKEL 20 ]

Løkker

GJENTA

 ; GJENTA tall [ kommandoer ]

GJENTA 10 [ FRAM 10 VENSTRE 45 SIRKEL 10 ] ; gjenta 10 ganger
 Tall er valgfritt

GJENTA [ PLASSERING ALLE ] ; uendelig løkke

TELLER

Løkkevariabel (også i FOR og MENS løkker)

 GJENTA 100 [ FOROVER TELLER VENSTRE 90 ]

FOR I

Løkke for listeelement:

 FOR n I [1, 5, 7, 9, 11] [
FOROVER n
VENSTRE 90
]

Løkke for tegnene i en tekstsekvens:

 FOR n I  "TEKST" [
ETIKETT n
FOROVER 10
]

MENS

 MENS SANN [ PLASSERING ALLE ] ; uendelig løkke
MENS TELLER <= 10 [ FOROVER 50 VENSTRE 36 ] ; som GJENTA 10 [ ... ]

AVBRYT

Stopp løkka.

 GJENTA [ ; uendelig løkke
PLASSERING ALLE
VISS TELLER = 100 [ AVBRYT ] ; det samme som GJENTA 100 [ … ]
]

FORTSETT

Hopp til den neste repetisjonen av løkka.

 GJENTA 100 [
PLASSERING ALLE
VISS TELLER % 2 = 0 [FORSETT ]
SIRKEL 10 ; tegner sirkler i annenhver plassering
]

Vilkår

HVIS (IF på engelsk)

 ; HVIS vilkår [ sann blokk ]
; HVIS vilkår [ sann blokk ] [ usann blokk ]

HVIS a < 10 [ SKRIV UT “Liten” ]
HVIS a < 10 [ SKRIV UT “Liten” ] [ SKRIV UT “Stor” ]

OG, ELLER, IKKE

Logiske operatorer.

 HVIS a < 10 OG IKKE a = 5 [SKRIV UT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eller 9” ]
HVIS a < 10 OG a != 5 [ SKRIV UT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 eller 9” ] ; I steden for IKKE kan du bruke ! (utropstegnet).

Subrutiner

TIL, SLUTT

Nytt ord (eller prosedyre).

 TIL triangel
GJENTA [ FOROVER 100 HØYRE 120 ] FYLL
SLUTT

GJENTA 10 [ triangel PENN OPP PLASSERING ALLE PENN NED ]

UTDATA

Returnerer verdien av funksjonen.

 TIL tilfeldig bokstav
UTDATA TILFELDIG “qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm”
SLUTT

SKRIV UT tilfeldig bokstav + tilfeldig bokstav + tilfeldig bokstav ; skriv ut tilfeldig samansatt trebokstavers ord

STOPP

Gå ut av prosedyren.

 TIL eksempel tall
HVIS tall < 0 [ STOPP ]
SKRIV UT KVROT tall ; skriv ut kvatratroten
]

eksempel 100
eksempel -1 ; ingen utdata og ingen feilmelding
eksempel 25

Standardvariabler

ALLE

Standard verdi for farger etc.

 PENNFARGE ALLE; henter en tilfeldig pennfarge

TRUE

Logisk verdi.

 MENS SANN [ PLASSERING ALLE ] ; uendelig løkke
SKRIV UT SANN; skriv ut sann

FALSE

Logisk verdi.

 MENS IKKE USANN [ PLASSERING ALLE ] ; uendelig løkke
SKRIV UT USANN ; skriv ut usann

SIDESTØRRELSE

 SKRIV UT SIDESTØRRELSE ; skriv en liste med sidestørrelsen i punkt, for eksempel [595.30, 841.89]

PI/π

 SKRIV UT PI ; skriv ut 3.14159265359

Inndata/utdata

SKRIV, SKRIV UT

 SKRIV UT "teksten" ; skriv ut "teksten" i dialogvinduet
SKRIV UT 5 + 10 ; skriv ut 15

INNDATA

 SKRIV UT INNDATA "Verdi?" ; skriv ut spørsmålet i eit dialogvindu
SKRIV UT FLYTTAL (INNDATA "Første tallet?") + FLYTTAL (INNDATA "Andre tallet?") ; enkel kalkulator

PAUSE, SOV

 PAUSE 1000 ; vent i 1000 millisekund (1 sekund)

GLOBAL

Setter globale variabler brukte i prosedyrer.

 GLOBAL om
om = “LibreLogo”

TIL eksempel
SKRIV UT om
GLOBAL om ; når vi ønsker å legge en ny verdi i variabelen
om = “ny verdi for den globale variabelen”
SLUTT

eksempel
SKRIV UT om

Funksjoner

TILFELDIG

 SKRIV UT TILFELDIG 100 ; skriv ut et tilfeldig desimaltall (0 <= x < 100)
SKRIV UT TILFELDIG “tekst” ; skriv ut en tilfeldig bokstav fra teksten “tekst”
SKRIV UT TILFELDIG [1, 2] ; skriv ut et tilfeldig listeelement (1 eller 2)

HELTALL (INT på engelsk)

 SKRIV UT HELTALL 3,8 ; skriv ut 3 (heltallsdelen av 3,8)
SKRIV UT HELTALL TILFELDIG 100 ; et tilfeldig heltal (0 <= x < 100)
SKRIV UT HELTALL “7” ; omformer strenginnholdet til heltal

FLYTTALL

 ; konverterer strengparametrene til desimaltall
SKRIV UT 2 * FLYTTALL “5,5” ; skriv ut 11,0

STR

 ; konverterer tall til streng
SKRIV UT “Resultat: ” + STR 5 ; skriv ut “Resultat: 5”
SKRIV UT 10 * STR 5 ; skriv ut 5555555555

SQRT

 SKRIV UT KVROT 100 ; skriv ut 10, som er kvadratroten av 100

SIN

 SKRIV UT SIN 90 * PI/180 ; skriv ut 1,0 (sinus av 90° i radianer)

COS

 SKRIV UT COS 0 * PI/180 ; skriv ut 1,0 (cosinus av 0° i radianer)

LOG10

 SKRIV LOG10 100 ; skriv ut 2,0 (logaritmen av 100)

ROUND

 SKRIV UT AVRUND 3,8 ; skriv ut 4 (som er avrundingen av 3,8)
SKRIV UT AVRUND TILFELDIG 100 ; et tilfeldig heltall (0 <= x <= 100)

ABS

 SKRIV UT ABS -10 ; skriv ut 10, som er den absolutte verdien av -10

COUNT

 SKRIV UT TELL “tekst” ; skriv 5, tallet på bokstaver i “tekst”
SKRIV UT TELL [1, 2, 3] ; skriv ut 3, størrelsen på listen

ANGI

 ; Konverterer liste til Python sett
SKRIV UT SET [4, 5, 6, 6] ; skriv ut {4, 5, 6}
SKRIV UT SETT [4, 5, 6, 6] | SETT [4, 1, 9] ;skriv ut {1, 4, 5, 6, 9}, union
SKRIV UT SETT [4, 5, 6, 6] & SETT [4, 1, 9] ; skriv ut {4}, snitt
SKRIV UT SETT ([4, 5, 6, 6]) - SETT [4, 1, 9] ; skriv ut {5, 6}, differans
SKRIV UT SETT [4, 5, 6, 6] ^ SETT [4, 1, 9] ; skriv ut {1, 5, 6, 9}, symmetrisk differans

OMRÅDE

 ; Python-lignende liste generering 
Skriv ut listeområde 10; Skriv ut [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Print List Range 3 10; Skriv ut [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Print List Range 3 10 3; Skriv ut [3, 6, 9]

for i i området 10 50 10 [; sløyfe for [10, 20, 30, 40]
fremover til
venstre 90
]

LISTE

 ; fjerner element som finnes mer enn en gang i en liste ved hjelp av sett og omforming av listen
SKRIV UT LISTE (SETT [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; skriv ut [1, 3, 5, 2]

TUPPLE

Konverterer til Python tuple (liste som ikke kan endres)

 SKRIV UT TUPLE [4, 5]

SORTERT

Returnerer med en sortert liste

 SKRIV UT SORTERT [5, 1, 3, 4] ; skriv ut [1, 3, 4, 5]

BYTT UT

Byter ut tegnsekvenser ved hjelp av regexmønster (regulært uttrykk) .

 SKRIV UT BYTT (“t”, “T”, “tekst”) ; skriv ut “Tekst”, men bytter ut «t» med «T»
SKRIV UT BYTT (“(.)”, “\\1\\1”, “tekst”) ; skriv ut “tteexxtt”, skal dobble hver bokstav, men dette stemmer ikke i min utgave (LO 4.2.0.3).

SØK (SEARCH på engelsk)

Søker etter bokstavmønster ved hjelp av regex-mønster.

 HVIS SØK (“\w”, word) [ SKRIV UT “Bokstav i ordet.” ]

FINNALLE

Finn alle bokstavsekvensene i inndatastrengen som passer det angitte regex-mønsteret.

 SKRIV UT FINNALLE(“\w+”, “Hunder, Katter”) ; skriv ut [“Hunder”, “Katter”], det vil si hele listen med ordene.

MIN

 SKRIV UT MIN [1, 2, 3] ;skriv ut 1, det minste elementet i listen.

MAX

 SKRIV UT MAKS [1, 2, 3] ; skriv ut 3, det største elementet i listen.

Fargekonstanter

 PENNFARGE “SØLV” ; sett med navn
PENNFARGE [1] ; sett med idendifikator
PENNFARGE “~SØLV” ; tilfeldig sølvfarge

Identifikator

Navn

0

BLACK (for svart)

1

SØLV

2

GRÅ

3

WHITE (for hvit)

4

RØDBRUN

5

RED (for rød)

6

LILLA

7

FUKSIA, MAGENTARØD

8

GREEN (for grønn)

9

GRESSGRØNN

10

OLIVENGRØNN

11

YELLOW (for gul)

12

MARINEBLÅ

13

BLUE (for blå)

14

MØRK GRØNNBLÅ

Sorter rader

CYANBLÅ

16

ROSA

17

TOMATRØD

18

ORANSJE

19

GULL

20

FIOLETT

21

HIMMELBLÅ

22

SJOKOLADEBRUN

23

BRUN

24

USYNELIG


Supporter oss!