Bryting av tekst rundt objekter

Slik tilpasser du teksten rundt et objekt

 1. Velg objektet.

 2. Velg Format - Ramme og objekter - Egenskaper, og klikk så Bryt for å velge brytningsstilen du vil benytte.

  Den gjeldende tekstbrytingsstilen blir vist med et punkt.

Slik angir du brytningsegenskapene

 1. Velg objektet.

 2. Velg Format - Ramme og objekter - Egenskaper, og klikk så Bryt for å velge brytningsstilen du vil benytte.

 1. Velg de ønskede innstillingene.

 2. Trykk på OK.

Slik endrer du tekstbrytingsomrisset for et bilde

Du kan endre det omrisset teksten blir brutt rundt..

 1. Velg det grafiske objektet, høyreklikk, og velg så Bryt - Editer Kontur.

 1. Bruk verktøyene til å tegn e en ny kontur, klikk så Bruk (grønt sjekkmerke).

 2. Steng Kontur editoren.

Supporter oss!