Finjustering av ord i tekstdokumenter

Ønsker du at LibreOffice automatisk skal fullføre ord du ofte bruker, kan du tilpasse denne funksjonen etter egne behov. Du kan også lagre den gjeldende listen med oppsamlede ord slik at du kan bruke den neste gang.

For å fininnstille ordfullføringen velger du Verktøy → Innstillinger for autoretting → Fullføring av ord og velger en av disse:

Slik setter du inn et ekstra mellomrom

Velg Legg til mellomrom.

Merknadsikon

Mellomromstegnet blir lagt til etter at du har skrevet inn det første tegnet til ordet som kommer etter det automatisk fullførte ordet. Mellomromstegnet blir ikke lagt till, hvis det neste tegnet er et skilletegn, som punktum eller et linjeskift.


Slik definerer du godta-tasten

Velg tasten du skal bruke for å godkjenne ordforslaget i nedtrekkslisten Godta med.

Slik angir du minimumantall av tegn.

Bruk feltet Minste ordlengde for å sette hvor mange tegn et ord må ha for å registreres i listen.

For å velge omfanget av innsamlede ord

Slå av alternativetNår du lukker dokumentet, fjern ord som er oppsamlet i listen fra det.

Nå er listen også gjeldene for andre dokumenter som du åpner. Når du stenger det siste LibreOffice-dokumentet, blir ordlisten slettet.

Listen er kun aktiv for det aktive dokumentet dersom du ikke aktivt aktiverer listen for alle dokumenter.

Hvis du ønsker at ordlisten eksisterer lengre enn den gjeldende økten i LibreOffice, må du lagret den som et dokument som beskrevet i følgende avsnitt.

Slik bruker du ordlisten for flere økter

Merknadsikon

Hvis automatisk stavekontroll er slått på, vil kun ordene som kjennes igjen av stavekontrollen bli samlet inn.


Bruk ordlisten til alltid å begynne med en viss mengde tekniske begrep til ordfullføring.

  1. Åpne teksdokumentet som inneholder ordene du vil bruke til ordfullføring

    Ordfullføringsfunksjonen lagrer ordene.

  2. Velg alle eller noen av ordene i listen.

  3. Trykk + C for å kopiere alle de valgte ordene til utklippstavlen. Sett så innholdet på utklippstavlen inn i et nytt dokument og lagre det for å få en liste over lagrede ord.

    Senare kan du åpne denne listen og automatisk lagre ordene, slik at ordfullføringen starter med en definert mengde med ord på forhaåd.

Supporter oss!