Fullføring av ord i tekstdokumenter

LibreOffice samler inn ord som du ofte bruker i den gjeldende økta. Når du senere skriver de første tre bokstavene av et samla inn ord, fullfører LibreOffice automatisk ordet.

Hvis det finnes mer enn et ord i autorettingsminnet som passer med de tre bokstavene du har skrevet inn, trykk + Tabulator for å se gjennom listen etter passende ord. Ønsker du å lete bakover i listen, trykk + Shift + Tabulator.

For å godta eller avvise autofullføring av et ord

Slik slår du av autofullføring av ord

  1. Velg Verktøy → Autorettingsvalg - Alternativer - Ordfullføring.

  2. Fjern markeringen for Aktiver ordfullføring.

Supporter oss!