Synonymordbok

Bruk synonymordboken til å slå opp synonymer eller relaterte termer.

  1. Trykk på ordet du vil slå opp eller erstatte.

  2. Velg Verktøy → Beregn, eller trykk + Plusstegnet (+).

  3. Klikk i listen over alternative ord på oppføringen som skal kopieres til tekstfeltet «Bytt ut med».

  4. Du kan også dobbeltklikke på en oppføring for å slå opp lignende uttrykk. På tastaturet kan du bruke Pil opp og Pil ned for å velge i listen og deretter trykke Enter-tasten for å sette inn oppføringen, eller trykke mellomromstasten for å søke etter andre uttrykk.

  5. Trykk på Slett.

Dersom du bruker en annen språkinnstilling på enkelte ord eller avsnitt, blir synonymordboka for språket i teksten brukt.

note

For å slå opp et ord i et annet språk, klikk på knappen «Språk» og velg et av språkene som har synonymordliste installert. Ikke alle språka har en slik ordbok. Du kan installere språk med synonymordliste fra nettsiden Utvidelser.


Hvis det er installert synonymordliste for det språket ordet hører til, vil høyreklikkmenyen for ordet vise undermenyen «Synonym». Bruk eventuelt et av forslagene i undermenyen i steden for det opprinnelige ordet.

Supporter oss!