Nummererings- og nummereringsstiler

Du kan legge til nummerering til et avsnitt manuelt, eller med en avsnittsstil.

For Ă„ bruke nummerering manuelt

For Ä angi nummerering manuelt, klikk i avsnittet, og klikk sÄ Nummerering PÄ/Av i Formatering.

Merknadsikon

Du kan ikke bruke manuell nummerering til avsnitt som er listet under «Spesialstiler» i vinduet Stilbehandler.


Endre kapittelnivÄ for nummererte og punkt lister

Du kan ogsÄ bruke kommandoaee i verktÞylinja Punkt og nummerering for Ä redigere en punktliste. For Ä endre formatet for nummereringen eller punktene, trykk pÄ knappen Punkt og nummerering.

Slik bruker du nummerering i en avsnittsstil

Avsnittsstiler gjir deg stÞrre kontroll over nummereringen du bruker i et dokument. NÄr du endrer nummereringsformat pÄ stilen, blir alle avsnitt som bruker den automatisk oppdaterte.

  1. Velg Vis - Stiler og Formatering, og klikkAvsnittsstil.

  2. HÞyreklikk pÄ avsnittsstilen du vil legge til nummerering for og trykk deretter Endre.

  3. Klikk Omriss og nummerering.

  4. I Nummeringsstiler, velg den type nummerering du vil bruke.

  5. Trykk pÄ OK.

  6. Bruk stilen pÄ de avsnitta der du vil legge til nummerering.

Supporter oss!