Legg tilNummerering

Slik legger du til en nummerering i en liste

  1. Velg avsnittet der du vil legge til nummerering.

  2. Gjør ett av følgende:

Bytt Sortert Liste Ikon

Bytt Sortert Liste

tip

Enavsnittsstilcan konfigreres for å legge til nemmerering.


For å fjerne avsnitt fra en sortert liste

For å fjerne nummerering, velg de nummererte avsnittene, klikk deretter på ikonet Veksle sortert liste eller ikonet Ingen liste i linjen Formatering .

Å formatere en Sortert Liste

Gjør ett av følgende for å endre formateringen av en nummerert liste:

Hvis du vil endre hierarkiet til en ordnet liste, klikker du i listen og bruker deretter ikonene i Kulepunkter og Nummerering verktøylinjen.

note

Kopiering eller flytting av et element fra en nummerert liste til et nytt sted fortsetter listenummereringen. Hvis du vil starte en ny nummerering med det limte elementet, klikker du Bytt Sortert Liste to ganger. Enhver formatering på det innlimte elementet tilbakestilles til standard.


Supporter oss!