Legge til nummering

Slik legger du til en nummerering i en liste

  1. Velg avsnittet der du vil legge til nummerering.

  2. Formatering linjen, klikk Nummerering Av/Påf icon Ikon.

  3. Du endrer formateringen og hierarkiet for en nummerert liste ved å klikke i lista og så åpne verktøylinja Punkt og nummerering.

Merknadsikon

For å fjerna nummereringen, merk de nummererte avsnittene og klikk på symbolet Nummerering av/på på verktøylinja Formatering.


Slik formaterer du en nummerert liste

Du kan endre formateringen for en nummerert liste fra menyen Format → Punkt og nummerering.

Supporter oss!