Orddeling

Som standard flytter LibreOffice ord, som ikke passer på en linje til den neste linja. Hvis du vil, kan du bruke automatisk eller manuell orddeling for å unngå denne oppførselen:

Automatisk orddeling

Automatisk orddeling setter inn bindestreker hvor de trengs i et avsnitt. Denne innstillingen er bare tilgjengelig for avsnittsstiler og individuelle avsnitt.

Slik setter du automatisk orddeling i et avsnitt

 1. Høyreklikk i et avsnitt og velg Avsnitt.

 2. Klikk på fanen Tekstflyt.

 3. Merk avkryssningsfeltet Automatisk i området Orddeling.

 4. Trykk på OK.

Slik setter du inn automatisk orddeling i flere avsnitt

Hvis du vil lage automatisk orddeling i mer enn et enkelt avsnitt, kan du bruke en avsnittsstil.

Ta i bruk for eksempel den automatiske orddelingsinnstillingen for avsnittsstilen «Standard», og bruk deretter stilen på de avsnittene som skal orddeles.

 1. Velg Vis - Stiler og Formatering, og klikk så Avsnittsstiler.

 2. Høyreklikk på avsnittsstilen du vil ha orddeling i og velg deretter Endre.

 3. Klikk på fanen for tekstflyt.

 4. Marker avkryssningsfeltet Automatisk i området Orddeling.

 5. Trykk på OK.

 6. Bruk stilen på de avsnitta som skal orddeles.

Manuell orddeling

Du kan sette inn en bindestrek hvor du ønsker på en linje, eller la LibreOffice søke etter ordene som skal deles, og deretter foreslå en orddeling.

Slik deler du enkeltord manuelt

For raskt å sette inn en orddeling, klikk i ordet der du vil legge det til, og trykk på+ bindestrek(-).

Hvis du setter inn en bindestrek manuelt i et ord, blir ordet delt bare ved den manuelle bindestreken. Det blir ikke utført annen orddeling på dette ordet. Et ord med manuell bindestrek blir orddelt utan hensyn til innstillingene i fanen Tekstflyt.

Slik setter du inn manuell orddeling i et markert tekstområde

 1. Velg teksten som skal orddeles.

 2. Velg Verktøy - Språk - Orddeling.

Stave- og grammatikkontroll

Synonymordbok

Creating and Changing Default and Custom Templates

Unngå deling av visse ord

Tekstflyt

Supporter oss!