Sette inn en helt tekstdokument

Å sette inn en tekst fil

 1. Plasser skrivemerket i dokumentet der filen skal settes inn.

 2. Velg Sett inn - Tekst fra fil .

 3. Finn bildefilen du vil sette inn, og trykk på Åpne.

Innholdet av tekstdokumentet blir lagt inn i det gjeldende dokumentet og blir ikke oppdatert hvis kildefilen blir endra. Hvis du vil at innholdet skal oppdaterers automatisk når kildedokumentet endres, så sett inn filen som en lenke.

Slik setter du inn et helt tekstdokument som lenke

 1. Plasser skrivemerket i dokumentet der filen skal settes inn.

 2. Velg Sett inn → Bolk.

 3. Skriv et navn i feltet Nytt avsnitt og velg så Lenke.

 4. I Filnavn, skriv navnet på filen du vil sette inn, eller klikk Bla gjennom og lokaliser filen.

  Hvis måldokumentet inneholder seksjoner, kan du velge den seksjonen du vil sette in i Seksjoner.

 5. Still inn formateringsvalgene for seksjonen.

 6. Trykk på Sett inn.

I LibreOffice blir innholdet i den innsatte seksjonen opdatert automatisk når kildedokumentet blir endret. For å oppdatere innholdet i seksjonen manuelt, vegerl du Verktøy → Oppdater → Oppdater alt.

Supporter oss!