Rotering av tekst

Du kan bare rotere tekst som finnes i et tegneobjekt.

For å illustrere denne funksjonaliteten velger vi en tekstboks i eksemplet nedenfor.

Du kan velge hvilket tegneobjekt som passer ditt behov fra Tegning-verktøylinjen.

  1. Velg Vis - Verktøylinjer - Tegning for å åpne Tegning-verktøylinjen.

  2. Velg Sett inn tekstboks Ikon Sett inn tekst Boks-ikon.

  3. Dra i dokumentet for å tegne tekstobjektet og skriv inn teksten.

  4. Klikk utenfor objektet for å lukke tekstboksen.

    Klikk på teksten du skrev inn.

  5. Klikk Roter Ikon-bytte objektroteringsmodus-ikonet på Tegneobjektegenskaper-verktøylinjen.

  6. Dra i et av hjørnehåndtakene på tekstobjektet.

tip

Du kan også høyreklikke på tekstobjektet og velge Plassering og størrelse, klikke på fanen Rotasjon og skriv inn rotasjonsvinkelen eller en ny plassering av objektet.


Supporter oss!