Rotering av tekst

Du kan bare rotere tekst som er en del av et tegneobjekt.

  1. Velg Vis - Verktøylinje - Tegning for å åpne Tegning menylinja.

  2. Trykk på ikonet Tekst Ikon.

  3. Dra i dokumentet for å tegne tekstobjektet og skriv inn teksten.

  4. Klikk først utenfor objektet og deretter på teksten du skrev inn. Klikk på symboet Roter Ikon på verktøylinja for Innstillinger for tegneobjekt.

  5. Dra i et av hjørnehåndtakene på tekstobjektet.

Tipsikon

Du kan også høyreklikke på tekstobjektet og velge Plassering og størrelse, klikke på fanen Rotasjon og skriv inn rotasjonsvinkelen eller en ny plassering av objektet.


Supporter oss!