Navigering og valg med tastaturet

Du kan navigere gjennom et dokument og gjøre valg med tastaturet.

Nøkkel

Funksjon

+

Høyre- og venstre pil

Flytter skrivemerket et tegn til venstre eller høyre.

Flytter skrivemerket et ord til venstre eller høyre.

Pil opp og pil ned

Flytter skrivemerket en linje opp eller ned.

() Flytter det gjeldende avsnittet opp eller ned.

Home

Flytter skrivemerket til begynnelsen av den gjeldende linjen.

Flytter skrivemerket til begynnelsen av dokumentet.

Home

I en tabell

Flytter skrivemerket til slutten av innholdet i den gjeldende cellen.

Flytter skrivemerket til slutten av innholdet av den gjeldende cellen. Trykk igjen for å flytte skrivemerket til den siste cellen i tabellen. Trykk igjen for å flytte skrivemerket til begynnelsen av dokumentet.

End

Flytter skrivemerket til slutten av den gjeldende linjen.

Flytter skrivemerket til slutten av dokumentet.

End

I en tabell

Flytter til slutten av innholdet i den gjeldende cellen.

Flytter skrivemerket til slutten av innholdet i den gjeldende cellen. Trykk igjen for å flytte skrivemerket til den siste cellen i tabellen. Trykk igjen for å flytte skrivemerket til slutten av dokumentet.

Page Up

Ruller opp en side.

Flytter skrivemerket til toppteksten.

Page Down

Rull ned en side.

Flytter skrivenmerket til bunnteksten.


Supporter oss!