Sette inn, redigere og koble rammer

En ramme er en beholder for tekst og grafikk som du kan plassere hvor som helst på en side. Du kan også bruke en ramme til å bruke en kolonneoppsett på tekst.

Slik setter du inn en ramme

  1. Velg teksten som skal tas med i rammen.

  2. VelgSett inn → Ramme og trykk OK.

Slik redigerer du en ramme

Slik skjuler du tekst ved utskrift

Enhver Writer-ramme kan settes til en modus som gjør det mulig å se teksten på skjermen, men hindrer teksten fra å skrives ut.

  1. Velg rammen (du ser de åtte håndtakene).

  2. Velg fanen Format → Ramme/objekt → Alternativer

  3. Fjern markeringen i avkryssingsfeltet Skriv ut i området Egenskaper og trykk OK.

Å koble rammer

Du kan koble Writer rammer slik at innholdet automatisk flyter fra en ramme til en annen.

  1. Klikk på kanten av en ramme som du vil lenke. Valghåndtak vises på kantene av rammen.

  2. Ramme linjen, klikk på Koble Ramme ikonetIkon.

  3. Klikk på rammen som skal lenkes til.

Rammer kan bare lenkes hvis:

Når du velger en lenket ramme, vises en linje som forbinder disse.

Merknadsikon

Funksjonen automatisk størrelse er tilgjengelig bare for den siste rammen i en rad av lenkede rammer.


Supporter oss!