Framhevelse av tekst

Her er noen få eksempler på hvordan man framhever tekst i et dokument:

Supporter oss!