Bruke en ramme for å midtstille tekst på en side

  1. Velg teksten som skal midtstilles på siden.

  2. Velg Sett inn → Fil.

  3. I Anker, velg Til side.

  4. I sTØRRELSE, angi rammens dimensjoner.

  5. I Posisjon, velg "Sentrer" i Horisontalog Vertikal.

  6. Trykk på OK.

Merknadsikon

For å skjule rammekantene, velg rammen og velg så Format - Ramme/Objekt. Klikk på Kanter, og klikk så Ingen kanter i Linje oppsett.


Dra i rammekantene for å endre størrelsen.

Supporter oss!