Animere tekst

Du kan bare animere tekst som er en del av et tegneobjekt. For eksempel rektangler, linjer eller tekstobjekter. Tegn for eksempel et rektangel, dobbeltklikk det og skriv inn teksten.

  1. Velg tegneobjektet som inneholder teksten som skal animeres.

  2. Velg Format → Objekt - Tekstatributt og klikk på Tekstanimasjoner.

  3. I Effekter, velg den animasjonen du ønsker å bruke.

  4. Velg egenskapene for effekten og trykk på OK.

Supporter oss!